Chậm triển khai dịch vụ bưu chính công ích

TÂM ĐAN |

Nếu không có sự quyết mạnh mẽ ở cấp huyện, xã, mục tiêu hoàn thành chuyển giao 100% thủ tục hành chính qua bưu chính công ích vào tháng 6/2023 sẽ khó lòng đạt được.

Liên quan đến chủ trương chuyển trụ sở bộ phận một cửa các cấp qua trụ sở bưu điện, đến nay, huyện Tây Giang là đơn vị duy nhất thực hiện. Ảnh: V.A
Liên quan đến chủ trương chuyển trụ sở bộ phận một cửa các cấp qua trụ sở bưu điện, đến nay, huyện Tây Giang là đơn vị duy nhất thực hiện. Ảnh: V.A

Chậm ở cấp huyện, xã

Cuối tuần qua, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu chủ trì hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả thực hiện Đề án triển khai cơ chế giao cho doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích đảm nhận một số công việc trong quá trình hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) theo Quyết định số 2114 ngày 12/8/2022 của UBND tỉnh.

Bà Phạm Thị Ngọc Quyên - Phó Giám đốc Sở TT-TT cho biết, đến nay 16/16 sở, ban, ngành đã hoàn thành chuyển giao nhiệm vụ hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, thu phí lệ phí, trả kết quả giải quyết TTHC qua bưu chính công ích (BCCI). Bưu điện Quảng Nam đã triển khai thu phí lệ phí tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh; thực hiện luân chuyển hồ sơ liên thông lĩnh vực đất đai…

Tuy nhiên, ở cấp huyện, đến nay còn 2 địa phương (Hiệp Đức và Đông Giang) chưa bố trí nhân viên bưu điện tiếp nhận hồ sơ và trả kết giải quyết TTHC tại bộ phận một cửa. Có 16 bộ phận một cửa các huyện đã triển khai nhưng chưa thực hiện chuyển giao hoàn toàn TTHC; các TTHC chưa chuyển giao chủ yếu ở lĩnh vực đất đai.

Đến nay chỉ có TP.Tam Kỳ ký hợp đồng với bưu điện thực hiện chuyển giao nhiệm vụ thu hộ phí lệ phí trực tuyến; còn 11 địa phương chưa ban hành đề án/kế hoạch theo yêu cầu của Quyết định 2114; có 4 huyện chưa ban hành danh mục TTHC chuyển giao cho dịch vụ BCCI tiếp nhận và trả kết quả. Ở cấp xã, hiện nay, 3 xã Duy Vinh (Duy Xuyên), Bình Triều (Thăng Bình), Tam Lộc (Phú Ninh) đã triển khai nhưng chưa hoàn thành chuyển giao tất cả TTHC qua bưu điện.

Đại diện Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh cho biết, đến nay danh mục được UBND tỉnh phê duyệt thực hiện chuyển giao qua BCCI là 1.147 TTHC. Bưu điện Quảng Nam đã bố trí 17 nhân viên tại trung tâm để thực hiện các nhiệm vụ chuyển giao.

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn nhiều khó khăn, trong đó việc chuyển giao nhiệm vụ BCCI tại bộ phận một cửa cấp huyện, xã còn chậm. Nhân sự của bưu điện thực hiện tiếp nhận và trả kết quả TTHC chỉ tiếp nhận hồ sơ trên thành phần thủ tục theo quy định, chưa thẩm định được chất lượng hồ sơ đầu vào dẫn đến có trường hợp tổ chức, công dân phải bổ sung hồ sơ. Khó khăn nhất hiện nay là chưa có hướng dẫn cụ thể, thống nhất về xây dựng dự toán kinh phí chi trả cho dịch vụ BCCI…

Vướng định mức, đơn giá

Liên quan đến kinh phí thực hiện dịch vụ BCCI, theo báo cáo, kinh phí nhân công của năm 2020, 2021, đến nay còn 2 huyện chưa thanh toán chuyển tiền cho bưu điện gồm Tam Kỳ, Đại Lộc và xã Tam Lộc (Phú Ninh).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu phát biểu tại hội nghị. Ảnh: V.A
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu phát biểu tại hội nghị. Ảnh: V.A

Đối với kinh phí nhân công năm 2022, Sở Tài Chính đang tổng hợp tham mưu UBND tỉnh; đối với kinh phí nhân công năm 2023, chỉ có Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh đang phối hợp với các sở, ngành hoàn thiện hồ sơ tổ chức đấu thầu theo quy định. Các huyện hiện nay chưa triển khai.

Để giải bài toán về kinh phí chi trả cho dịch vụ BCCI, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu đề nghị Sở TT-TT tiếp tục tham mưu UBND tỉnh gửi công văn lần thứ 2 cho Bộ TT-TT và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam để cấp có thẩm quyền sớm ban hành văn bản hướng dẫn xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật và đơn giá đối với dịch vụ chuyển giao một số nhiệm vụ hành chính công qua dịch vụ BCCI.

Nhấn mạnh ý nghĩa của chủ trương triển khai cơ chế giao cho doanh nghiệp cung ứng dịch vụ BCCI tiếp nhận, số hóa hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu cho biết, tỉnh quyết tâm đến cuối tháng 6/2023 chuyển giao toàn bộ TTHC từ cấp tỉnh đến cấp xã qua bưu điện. Do đó, Văn phòng UBND tỉnh sắp xếp lịch để lãnh đạo UBND tỉnh đi kiểm tra thực tế tại các địa phương vào cuối tháng 3/2023.

Sở TT-TT có kế hoạch đưa kết quả triển khai Quyết định 2114 lên bản đồ thể chế để theo dõi, giám sát. Sở Tài chính tiếp tục có văn bản hướng dẫn các địa phương về kinh phí thực hiện nội dung liên quan đến Quyết định 2114. Bưu điện Quảng Nam cần xây dựng kế hoạch, lộ trình chuyển bộ phận một cửa sang trụ sở doanh nghiệp cung cấp dịch vụ BCCI...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu khẳng định, việc chuyển giao nhiệm vụ hành chính công qua BCCI sẽ giúp người dân và doanh nghiệp được phục vụ nhiều hơn. Do đó người đứng đầu địa phương cần quan tâm, chỉ đạo thực hiện quyết liệt nội dung này với tư duy, định hướng là một ngày gần nhất, toàn bộ nhiệm vụ hành chính công sẽ do bưu điện đảm nhận để người dân được thủ hưởng dịch vụ đúng nghĩa.

TAGS

Đến cuối tháng 6/2023, hoàn thành chuyển giao 100% thủ tục hành chính qua bưu chính công ích

VINH ANH |

(QNO) - Chiều nay 10/2, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu chủ trì hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả thực hiện Đề án triển khai cơ chế giao cho doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích đảm nhận một số công việc trong quá trình hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) trên theo Quyết định số 2114 ngày 12/8/2022 của UBND tỉnh.