Chưa thể ban hành kế hoạch cải thiện chỉ số PCI 2023

T.D |

Sở KH-ĐT đã đề nghị UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo, yêu cầu các sở, ngành, địa phương nghiên cứu các báo cáo kết quả PCI và cơ sở dữ liệu 10 chỉ số thành phần. Các nghiên cứu này sẽ giúp các cơ quan công quyền, chính quyền địa phương có thể đề ra các giải pháp cải thiện đối với từng chỉ tiêu, chỉ số thành phần liên quan đến lĩnh vực phụ trách của từng cơ quan, đơn vị. 

Sở KH-ĐT đề xuất các cơ quan, địa phương gửi báo cáo trước ngày 30/4/2023 để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch cải thiện chỉ số PCI Quảng Nam năm 2023.

Ngày 28/4/2023, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị, thành phố gửi đề xuất cải thiện PCI, thông qua Sở KH-ĐT báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/5/2023. Tuy nhiên, theo thông tin mới nhất từ Sở KH&ĐT là đến bây giờ, chưa có đơn vị, địa phương nào gửi góp ý, đề xuất hay bàn luận gì về việc cải thiện chỉ số này, khi chỉ còn 7 tháng nữa là hết năm 2023. 

TAGS