Chuyển giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích ở Núi Thành: Khởi đầu thuận lợi

VĂN PHIN |

Từ giữa tháng 4.2022, UBND huyện Núi Thành đã lập danh mục 243 thủ tục hành chính thuộc 10 cơ quan, đơn vị chuyển qua dịch vụ bưu chính công ích thực hiện và bước đầu đem lại kết quả khả quan.

Người dân đến thực hiện thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa huyện Núi Thành. Ảnh: V.PHIN
Người dân đến thực hiện thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa huyện Núi Thành. Ảnh: V.PHIN

Kết quả bước đầu

Bà Nguyễn Thị Phương Lan - Giám đốc Bưu điện huyện Núi Thành cho biết, đơn vị đã hoàn thiện và triển khai thực hiện phương án theo Quyết định số 1783 của UBND huyện về chuyển một số danh mục thủ tục hành chính (TTHC) qua dịch vụ bưu chính công ích; đã tuyển dụng và bố trí 5 lao động vào học việc tại bộ phận một cửa huyện.

Qua đánh giá sơ bộ, từ ngày 4.4 đến 15.5, tại bộ phận một cửa của UBND huyện Núi Thành, các nhân viên bưu điện đã thực hiện học việc 243 TTHC thuộc 10 phòng ban, cơ bản đã nắm bắt được quy trình, quy định của từng loại thủ tục.

Cụ thể, đã tiếp nhận 13 bộ hồ sơ ở lĩnh vực tư pháp, 220 số chứng thực, 395 bộ hồ sơ ngành LĐ-TB&XH, 155 bộ hồ sơ lĩnh vực kinh doanh, 42 bộ hồ sơ về quy hoạch xây dựng, 6 bộ hồ sơ về an toàn thực phẩm, 652 bộ hồ sơ về đất đai.

Trong quá trình thực hiện, 5 nhân viên Bưu điện Núi Thành tại bộ phận một cửa được sự quản lý, hướng dẫn, giám sát trực tiếp của Văn phòng HĐND&UBND huyện và các phòng, ban chuyên môn liên quan.

Ảnh: V.PHIN
Ảnh: V.PHIN

Bước đầu chuyển giải quyết một số TTHC sang dịch vụ bưu chính công ích, các nhân viên Bưu điện Núi Thành đã thực hiện được nhiệm vụ hướng dẫn cá nhân, tổ chức kê khai, chuẩn bị hồ sơ thực hiện TTHC; tiếp nhận hồ sơ TTHC, xem xét, kiểm tra tính chính xác, đầy đủ của hồ sơ; quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật vào cơ sở dữ liệu của Hệ thống thông tin một cửa điện tử.

Lập và cấp giấy tiếp nhận hồ sơ, hẹn ngày trả kết quả cho cá nhân, tổ chức. Chuyển hồ sơ điện tử và hồ sơ giấy đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Nhận kết quả từ cơ quan có thẩm quyền giải quyết và trả hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức theo yêu cầu, thu phí và lệ phí.

Đồng thời hỗ trợ cá nhân, tổ chức thực hiện dịch vụ công trực tuyến, TTHC trên môi trường điện tử; xem xét, kiểm tra tính chính xác, đầy đủ của hồ sơ trực tuyến; thực hiện tiếp nhận, trả kết quả và lưu trữ hồ sơ điện tử theo quy định...

Những đề xuất, kiến nghị

Theo ông Bùi Minh Hùng – Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện Núi Thành, trong thời gian học việc tại bộ phận một cửa, nhân viên Bưu điện Núi Thành tích cực học hỏi, nhanh chóng tiếp cận công việc.

Cán bộ - công chức các cơ quan nhiệt tình hướng dẫn nhân viên bưu điện làm việc. Qua thực tế, hồ sơ trực tuyến từng bước tăng lên, hồ sơ trễ hẹn có chuyển biến theo chiều hướng tích cực. Việc chuyển giao giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính viễn thông giảm áp lực cho cán bộ - công chức các cơ quan, đơn vị.

Từ đó, cán bộ - công chức dành nhiều thời gian để giải quyết công việc chuyên môn và TTHC của cơ quan. Với những kết quả đạt được, UBND huyện Núi Thành đã ký hợp đồng bàn giao chuyển 243 TTHC thuộc 10 phòng ban sang dịch vụ bưu chính công ích cho Bưu điện huyện Núi Thành từ ngày 16.5.

Bên cạnh kết quả đạt được, bước đầu chuyển một số TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích còn một số tồn tại, hạn chế. Trước hết là phần mềm một cửa còn lỗi, chưa hoàn thiện, hồ sơ trễ hẹn vẫn còn cao, chưa nghiêm túc thực hiện thư xin lỗi khi trả hồ sơ trễ hạn; Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện chưa nhập hồ sơ vào phần mềm một cửa để theo dõi, thống kê, đánh giá.

Hiện tại, UBND tỉnh chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể về cơ chế, nguồn lực tài chính để chi trả cho nhân viên bưu điện khi thực hiện nhiệm vụ tại bộ phận một cửa...

Ông Bùi Minh Hùng cho biết, UBND huyện phối hợp với ngành liên quan từng bước tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc; tổ chức bàn giao các TTHC qua bưu chính công ích, ký hợp đồng, ban hành quyết định phê duyệt danh sách cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện nhiệm vụ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện thay cho các quyết định trước đây.

UBND huyện đề nghị Bưu điện Núi Thành sớm làm việc với Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh và ký kết hợp đồng chuyển giao việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích đối với danh mục thuộc lĩnh vực đất đai.

Đề nghị Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Núi Thành đưa bước trích đo vào quy trình TTHC cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào thực hiện tại một cửa để theo dõi, kiểm soát. Đề nghị Chi cục Thuế Núi Thành cử 1 công chức trực tiếp làm việc tại Bộ phận một cửa huyện để việc chuyển giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích đạt kết quả cao hơn.

TAGS