Công bố 13 thủ tục hành chính mới thuộc chức năng giải quyết của Sở VH-TT&DL

CHÂU NỮ |

(QNO) - UBND tỉnh vừa công bố danh mục gồm 13 thủ tục hành chính (TTHC) mới ban hành, 14 TTHC sửa đổi, bổ sung, 7 TTHC bị bãi bỏ thuộc chức năng giải quyết và phạm vi quản lý của Sở VH-TT&DL.

Sở VH-TT&DL được cấp phép biểu diễn nghệ thuật trên địa bàn quản lý. Ảnh: C.N
Sở VH-TT&DL được cấp phép biểu diễn nghệ thuật trên địa bàn quản lý. Ảnh: C.N

Trong số các TTHC mới ban hành, có 7 thủ tục cấp tỉnh, 3 thủ tục cấp huyện, 3 thủ tục cấp xã.

Các thủ tục cấp tỉnh gồm: tổ chức biểu diễn nghệ thuật trên địa bàn quản lý; tổ chức cuộc thi, liên hoan trên địa bàn quản lý; tổ chức cuộc thi người đẹp, người mẫu; ra nước ngoài dự thi người đẹp, người mẫu; thông báo thành lập đối với thư viện chuyên ngành ở cấp tỉnh; thư viện đại học là thư viện ngoài công lập và thư viện của tổ chức, cá nhân nước ngoài có phục vụ người Việt Nam; thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia tách, chấm dứt hoạt động thư viện đối với thư viện chuyên ngành ở cấp tỉnh, thư viện đại học là thư viện ngoài công lập, thư viện của tổ chức, cá nhân nước ngoài có phục vụ người Việt Nam.

Thời hạn giải quyết các thủ tục nêu trên từ 5 đến 15 ngày làm việc.

TAGS