Cung cấp hơn 87% thủ tục hành chính mức độ 4 lên Cổng dịch vụ công tỉnh

CHÂU NỮ |

(QNO) - Quảng Nam đã thiết lập, cung cấp đầy đủ thủ tục hành chính ở mức độ 4 gồm 1.281 trong tổng số 1.467 thủ tục hành chính cấp tỉnh (đạt hơn 87%) lên Cổng dịch vụ công tỉnh.

Báo cáo của UBND tỉnh cho biết, quý III.2021, toàn tỉnh tiếp nhận, giải quyết 124.336 hồ sơ thủ tục hành chính. Trong đó tiếp nhận trong kỳ 66.345 hồ sơ; nhận từ kỳ trước chuyển qua 172.546 hồ sơ. Các cơ quan chức năng giải quyết 57.571 hồ sơ; trong đó, giải quyết trước hạn và đúng hạn 39.289 hồ sơ.

UBND tỉnh nhận định việc giải quyết hồ sơ quá hạn trên địa bàn tỉnh chủ yếu là do công chức chuyên môn quên kết thúc trên phần mềm hệ thống một cửa điện tử, thực tế trả đúng hạn cho tổ chức, cá nhân. Đối với những hồ sơ thực tế giải quyết quá hạn, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã xin lỗi bằng văn bản theo quy định tại Nghị định số 61 ngày 23.4.2018 của Chính phủ.

Các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 được cung cấp kịp thời, thuận lợi để các tổ chức, cá nhân thuận tiện trong thực hiện các giao dịch. Đến nay, Quảng Nam thiết lập, cung cấp đầy đủ thủ tục hành chính ở mức độ 4 gồm 1.281/1.467 thủ tục hành chính cấp tỉnh (đạt hơn 87%) lên Cổng dịch vụ công tỉnh.

TAGS

Triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đổi giấy phép lái xe trên Cổng dịch vụ công quốc gia

CHÂU NỮ |

(QNO) - Quảng Nam là một trong 12 địa phương trên cả nước được Bộ Giao thông vận tải chọn thí điểm đổi giấy phép lái xe bằng hình thức trực tuyến mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công (DVC) quốc gia.

Tăng cường tuyên truyền cải cách hành chính

M.L |

(QNO) - Ngày 23.9, UBND tỉnh ban hành Công văn 6521 yêu cầu tăng cường công tác tuyên truyền cải cách hành chính.