Đại Lộc phấn đấu hơn 95% hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết đúng và trước hạn

NAM PHƯƠNG |

(QNO) - Ngày 2/8, UBND huyện Đại Lộc ban hành kế hoạch nâng cao chất lượng và hiệu quả dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) năm 2023.

Theo kế hoạch, Đại Lộc phấn đấu hơn 95% hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) giải quyết đúng hạn, trước hạn trên hệ thống. Tất cả TTHC đủ điều kiện được cung cấp dưới hình thức DVCTT toàn trình; tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến, thanh toán trực tuyến tối thiểu tăng 10% so với năm 2022.

Phấn đấu 50% hồ sơ TTHC được người dân, doanh nghiệp thực hiện trực tuyến từ xa. Rà soát để đưa 100% TTHC được tiếp nhận và theo dõi trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh, không để xảy ra hồ sơ quá hạn giải quyết vì lý do chủ quan của cơ quan, đơn vị, địa phương, cán bộ, công chức, viên chức.

Ngoài ra, 60% DVCTT một phần và toàn trình có phát sinh hồ sơ trực tuyến. Định kỳ rà soát đối với các TTHC không phát sinh hồ sơ để tham mưu UBND huyện đề xuất UBND tỉnh phê duyệt lại danh mục DVC trực tuyến trên địa bàn huyện.

Hơn 90% hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC trên hệ thống được số hóa theo quy định. Số hóa kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực đối với kết quả thuộc thẩm quyền cấp huyện đạt 60%, cấp xã đạt 55%.

Kế hoạch đề ra nhiều giải pháp thực hiện, trong đó tăng cường truyền thông và tuyên truyền hiệu quả về DVCTT, chú trọng đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng thụ hưởng.

Tuyên truyền trên mạng xã hội (Facebook, Zalo…); tổ công nghệ số cộng đồng tích cực đến từng tổ, thôn, khu phố để tuyên truyền, hướng dẫn lợi ích của việc sử dụng DVCTT đến từng hộ gia đình.

Tất cả cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên đăng ký tài khoản định danh, xác thực điện tử và sử dụng DVCTT đã được cung cấp trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh và Cổng DVC quốc gia...

TAGS