Đẩy mạnh nộp hồ sơ trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích

M.L |

(QNO) - UBND tỉnh vừa có công văn về tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích.

 
Hướng dẫn các bước nộp hồ sơ trực tuyến (ảnh chụp màn hình).

Theo đó, để góp phần phòng chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh yêu cầu Trung tâm Hành chính công tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã tích cực phối hợp với bưu điện trong vận động, hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân tăng cường lựa chọn hình thức nộp hồ sơ trực tuyến hoặc nộp hồ sơ, nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. Hạn chế việc đi lại, tập trung đông người tại các nơi tiếp nhận, giải quyết hồ sơ.

TAGS