Đẩy mạnh triển khai Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp

NAM PHƯƠNG |

(QNO) - UBND tỉnh vừa có Công văn 5987 về đẩy mạnh triển khai Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử theo Quyết định 766 ngày 23.6.2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính. Ảnh: N.P
Người dân giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận “một cửa”. Ảnh: N.P

Theo Quyết định 766, Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp gồm 5 nhóm chỉ số thành phần: công khai, minh bạch; tiến độ, kết quả giải quyết; số hóa hồ sơ; cung cấp dịch vụ trực tuyến; mức độ hài lòng. Từ khi Văn phòng Chính phủ công khai số liệu thực trên Cổng dịch vụ công quốc gia (từ ngày 1.8 đến 12.9.2022), Quảng Nam đạt 44,5/100 điểm, đứng vị trí 42/63 tỉnh thành và đang có xu hướng giảm dần.

Để phục vụ người dân doanh nghiệp được tốt hơn thông qua Bộ chỉ số đánh giá, chấm điểm theo thời gian thực tại Quyết định 766, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố sử dụng Hệ thống thông tin một cửa điện tử để quản lý 100% thủ tục hành chính trong các khâu tiếp nhận, xử lý quy trình thực hiện và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính đúng theo quy định.

Rà soát nhiệm vụ về công khai, minh bạch, tiến độ kết quả giải quyết, số hóa hồ sơ, cung cấp dịch vụ công trực tuyến và mức độ hài lòng để chỉ đạo triển khai đến từng đơn vị thuộc, trực thuộc, cán bộ, công chức, viên chức theo thẩm quyền quản lý. Trong đó, khẩn trương khắc phục dữ liệu, điểm số về công khai, minh bạch; tiến độ kết quả giải quyết; số hóa hồ sơ; cung cấp dịch vụ công trực tuyến để cải thiện và nâng cao điểm số trên Hệ thống đánh giá Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp do Văn phòng Chính phủ quản lý.

UBND tỉnh yêu cầu các sở ngành, địa phương thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo đúng quy định. Ngoài ra, chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và truyền thông, Văn phòng UBND tỉnh đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến...

TAGS