Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án phát triển công nghệ thông tin, chính quyền số

TÂM ĐAN - NAM PHƯƠNG |

(QNO) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu vừa chủ trì buổi làm việc với Sở TT-TT và các sở, ngành về tình hình triển khai Đề án phát triển ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền số tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021 - 2025 (gọi tắt là Đề án).

Theo báo cáo của Sở TT-TT, Quyết định số 2768 ngày 9.10.2020 của UBND tỉnh phê duyệt Đề án gồm 31 nhiệm vụ với tổng kinh phí 901 tỷ đồng. Đến nay chưa có nhiệm vụ nào được triển khai hoàn thành, tiến độ tương đối chậm so với lộ trình.

Cụ thể, có 9/31 nhiệm vụ đã có quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư của cấp có thẩm quyền (trong đó có 1 nhiệm vụ đã có phê duyệt dự án đầu tư); 8 nhiệm vụ đang lập dự án; 2 nhiệm vụ đang thẩm định, trình phê duyệt đề cương dự toán chi tiết gồm hệ thống quản lý đơn thư khiếu nại tố cáo của Thanh tra tỉnh, hệ thống cơ sở dữ liệu chuyên ngành của Sở Tư pháp…

Sở TT-TT cho biết, mặc dù Đề án phê duyệt có quy định nguồn vốn, nhưng lại chưa quy định cụ thể nhiệm vụ nào sử dụng nguồn gì, dẫn đến các đơn vị không xác định được nguồn vốn để thực hiện nên Sở Tài chính không có cơ sở phân bổ nguồn. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu đề nghị Sở Tài Chính chủ trì, phối hợp với Sở TT-TT xem xét phân bổ nguồn vốn hợp lý nhằm triển khai hiệu quả Đề án.

TAGS