Điều chỉnh tăng chỉ tiêu biên chế

HÀN GIANG |

Từ việc chuyển giao chức năng quản lý nhà nước gắn với điều chuyển biên chế công chức theo chủ trương, tại Kỳ họp thứ hai, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh (khóa X) xem xét việc điều chỉnh biên chế công chức năm 2021.

Lãnh đạo Sở Nội vụ giải đáp thắc mắc, kiến nghị về việc giao và quản lý, sử dụng biên chế tại hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2021. Ảnh: NGUYÊN ĐOAN
Lãnh đạo Sở Nội vụ giải đáp thắc mắc, kiến nghị về việc giao và quản lý, sử dụng biên chế tại hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2021. Ảnh: NGUYÊN ĐOAN

Điều chuyển, bổ sung biên chế

Nghị quyết số 06 ngày 13.1.2021 của HĐND tỉnh thống nhất giao biên chế công chức cho các cơ quan, đơn vị, địa phương năm 2021 là 3.117 biên chế (bao gồm 7 biên chế của Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh được Bộ Nội vụ bổ sung tại Quyết định số 751 ngày 20.6.2021). Định mức lao động giao năm 2021 đối với tổ chức hội là 88 người, gồm 57 biên chế viên chức và 31 hợp đồng lao động.

Bà Trần Thị Kim Hoa - Giám đốc Sở Nội vụ cho hay, tại Kỳ họp thứ hai, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, thống nhất điều chỉnh tổng biên chế công chức năm 2021 trong các cơ quan, đơn vị và địa phương thuộc tỉnh là 3.124 biên chế; giao định mức lao động đối với tổ chức hội năm 2021 là 80 định mức, theo đó không giao định mức hợp đồng lao động đối với Hội Từ thiện (4 định mức) và Hội Tù yêu nước (4 định mức).

Ngày 15.7.2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định thành lập Ban Quản lý các khu kinh tế và khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam; trên cơ sở chuyển giao chức năng quản lý nhà nước về khu công nghiệp, khu kinh tế từ Sở Công Thương và Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai. Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, hai đơn vị này đã hoàn thành bàn giao các nội dung liên quan.

Theo đó, tại kỳ họp, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh điều chuyển 4 biên chế công chức từ Sở Công Thương về Ban Quản lý các khu kinh tế và khu công nghiệp tỉnh. Đồng thời đề nghị HĐND tỉnh thống nhất điều chỉnh giảm 1 biên chế công chức của Sở Ngoại vụ để điều chuyển về Sở Kế hoạch - đầu tư; do thực hiện chủ trương chuyển giao chức năng quản lý và thẩm định phê duyệt các khoản viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam, từ Sở Ngoại vụ sang Sở Kế hoạch - đầu tư.

Ngoài việc điều chuyển biên chế như vừa nêu, UBND tỉnh cũng trình HĐND tỉnh thống nhất bổ sung 7 biên chế công chức từ biên chế công chức dự phòng chưa sử dụng trong năm 2021 cho các địa phương. Trong đó, bổ sung cho UBND huyện Núi Thành 2 biên chế; UBND TP.Tam Kỳ 1 biên chế; UBND huyện Thăng Bình 2 biên chế; UBND huyện Duy Xuyên 1 biên chế; UBND thị xã Điện Bàn 1 biên chế.

Tăng cường nhân lực quản lý đất đai

Theo bà Trần Thị Kim Hoa, nếu được HĐND tỉnh thống nhất, 7 biên chế được bổ sung cho 5 địa phương nêu trên sẽ ưu tiên cho phòng tài nguyên - môi trường nhằm đảm bảo nhân lực tăng cường tham mưu công tác quản lý hiện trạng đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng trên địa bàn.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII đã xác định, trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 tập trung phát triển toàn diện khu vực vùng Đông của tỉnh, phấn đấu xây dựng hình thành một khu vực quan trọng trong Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung với hệ sinh thái, văn hóa đa dạng; kết cấu hạ tầng đồng bộ, phát triển đô thị, thương mại, dịch vụ, du lịch, khoa học và công nghệ…

Việc thực hiện tốt công tác quản lý hiện trạng đất đai, đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư trên địa bàn các địa phương vùng Đông là giải pháp quan trọng để thực hiện mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh, do tốc độ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh khá nhanh trong khi Trung ương ban hành nhiều luật, quy định mới nên áp lực công tác tham mưu quản lý nhà nước tại một số ngành, lĩnh vực, địa phương thuộc tỉnh ngày càng tăng, tính chất công việc ngày càng phức tạp; như ngành xây dựng, kế hoạch và đầu tư, tài nguyên và môi trường, các địa phương ven biển của tỉnh nơi có nhiều dự án lớn, trọng điểm đang triển khai…

“Từ thực tế quản lý, sử dụng biên chế công chức của các cơ quan, đơn vị và đánh giá tính chất, đặc điểm các ngành, lĩnh vực để phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn hiện nay, UBND tỉnh đã báo cáo Ban Cán sự đảng UBND tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét và đã thống nhất chủ trương bổ sung biên chế công chức đối với một số đơn vị, địa phương” - ông Lê Trí Thanh nói.

TAGS