Đưa chuyển đổi số vào tiêu chí xếp loại thi đua

VINH ANH |

Sáng qua 13.5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu có buổi làm việc với các sở, ngành, đơn vị liên quan để thảo luận một số nội dung về công tác chuyển đổi số (CĐS) trên địa bàn tỉnh.

Đến nay, các đơn vị đã thành lập Ban Chỉ đạo, tổ công tác CĐS gồm: thị xã Điện Bàn, Đông Giang, Phước Sơn, Tây Giang, Nam Giang, Tiên Phước, Tam Kỳ, Hiệp Đức, Sở NN-PTNT, Sở VHTT-DL. Hệ thống thông tin báo cáo (LRIS) được triển khai theo chỉ đạo của UBND tỉnh từ ngày 1.5 đã đồng bộ dữ liệu lên Trung tâm Điều hành thông minh (IOC).

Đến nay phần mềm phản ánh hiện trường nhận được 6 phản ánh từ người dân sau khi chạy thử. Cơ sở dữ liệu ngành y tế và giáo dục đã tích hợp lên IOC tỉnh (533/741 trường công lập đã cập nhật đầy đủ dữ liệu lên hệ thống IOC). Tổng đài 1022 đã được kết nối và đi vào hoạt động từ tháng 4…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu đề nghị các ngành, địa phương quyết liệt vào cuộc đẩy mạnh CĐS, nhất là trên các lĩnh vực ưu tiên như y tế, giáo dục, nông nghiệp, tư pháp… Các ngành có liên quan đến CĐS theo từng tuần phải báo cáo kết quả triển khai cho UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo. Đồng thời đưa việc triển khai CĐS vào đánh giá xếp loại thi đua của từng cơ quan đơn vị, địa phương…

Sở Thông tin - truyền thông rà soát các vùng lõm để tham mưu nâng cấp bổ sung hạ tầng mạng viễn thông; Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Quảng Nam đẩy mạnh giảm giao dịch tiền mặt, tăng giao dịch điện tử; Công an tỉnh tham mưu Bộ Công an sớm cho Quảng Nam sử dụng bộ cơ sở dữ liệu về dân cư…

TAGS