Duy Xuyên đẩy mạnh cải cách hành chính

VĂN SỰ – PHI THÀNH |

Chính quyền huyện Duy Xuyên tập trung nâng cao chất lượng cán bộ công chức, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, từng bước xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, hiệu quả.

Thời gian qua, huyện Duy Xuyên không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra. Ảnh: T.S
Thời gian qua, huyện Duy Xuyên không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra. Ảnh: T.S

Vào cuộc đồng bộ

Ông Đinh Công Hương - Giám đốc Công ty TNHH MTV sản xuất gỗ nội thất Công Hương (xã Duy Sơn) cho biết, đến bộ phận “một cửa” của UBND huyện Duy Xuyên để chứng thực hồ sơ thủ tục, cán bộ hướng dẫn rất nhiệt tình, chu đáo những trình tự cần thực hiện.

Năm 2021, tổng số hồ sơ bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Duy Xuyên xử lý là 7.918 hồ sơ, trong đó hồ sơ giải quyết trước hạn là 1.793, đúng hạn là 1.620. Riêng trong quý 1 năm 2022 đã tiếp nhận, giải quyết xong 3.525 hồ sơ, trong đó đúng hẹn 2.466 hồ sơ, trễ hẹn 1.059 hồ sơ.

Trong quá trình chờ giải quyết, mọi người được bố trí chỗ ngồi, tìm hiểu các loại thủ tục hành chính. Đồng thời các khoản phí, lệ phí được niêm yết công khai, rõ ràng. Đa số hồ sơ của công dân đều được giải quyết nhanh, gọn, không phải chờ lâu, đi lại nhiều như trước. Công dân thấy rất hài lòng.

Xác định cải cách hành chính (CCHC) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thời gian qua UBND huyện tổ chức quán triệt, thực hiện tốt các chỉ đạo, hướng dẫn của Chính phủ và UBND tỉnh. Cùng với đó, chủ động xây dựng kế hoạch chỉ đạo, điều hành, kiểm tra đánh giá kết quả việc thực hiện CCHC.

Ông Nguyễn Văn Việt - Trưởng phòng Nội vụ huyện cho biết, Huyện ủy, UBND huyện đã ban hành nhiều chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh công tác CCHC, cải thiện môi trường kinh doanh.

Các phòng ban của huyện và UBND các xã, thị trấn có nhiều đổi mới, sáng tạo trong chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ để hạn chế tác động tiêu cực do dịch bệnh Covid-19 gây ra, giúp duy trì hiệu quả quản lý nhà nước và nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân. Thực hiện niêm yết đầy đủ, công khai thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

Chính quyền địa phương luôn quan tâm giải quyết những thủ tục pháp lý để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hoạt động. Ảnh: T.S
Chính quyền địa phương luôn quan tâm giải quyết những thủ tục pháp lý để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hoạt động. Ảnh: T.S

Huyện còn thực hiện cơ cấu công chức theo đề án vị trí việc làm; xây dựng đội ngũ cán bộ công chức có khả năng sử dụng tin học, ngoại ngữ thành thạo trong công việc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đến nay, hầu hết lãnh đạo các phòng ban, đơn vị đều có trình độ đại học và cao cấp chính trị; hơn 90% cán bộ công chức cấp xã, thị trấn đạt chuẩn theo quy định.

“UBND huyện xây dựng hộp thư góp ý, số điện thoại đường dây nóng... để người dân, doanh nghiệp phản ánh ý kiến về thủ tục hành chính cũng như đánh giá việc thực thi công vụ của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và cán bộ, công chức, viên chức. Đối với các hồ sơ trễ hạn của công dân, tổ chức thì bộ phận liên quan gửi thư xin lỗi rõ ràng” - ông Việt nói.

Quyết tâm tạo đột phá

Mặc dù Duy Xuyên đã tạo được một số chuyển biến trong công tác CCHC nhưng những năm qua số lượng hồ sơ trễ hẹn vẫn còn khá nhiều, chủ yếu liên quan đến đất đai. Điều này cho thấy, ngoài một số bất cập do quy định hiện hành thì công tác CCHC vẫn bộc lộ không ít hạn chế.

Thành lập Ban Xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp

UBND huyện Duy Xuyên vừa công bố quyết định thành lập Ban Xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp gồm 15 thành viên, chịu trách nhiệm tham mưu, quảng bá tiềm năng, thế mạnh và nhu cầu đầu tư phát triển của huyện; tham gia cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp triển khai dự án.

Ban này còn có nhiệm vụ hỗ trợ đào tạo, nâng cao kỹ năng, năng lực quản trị, chính sách pháp luật liên quan đến hoạt động doanh nghiệp, nhà đầu tư và các dịch vụ công liên quan đến phát triển doanh nghiệp...

Theo ông Nguyễn Văn Việt, công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ CCHC chưa thường xuyên, liên tục. Một số đơn vị, địa phương chưa thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo, điều hành của huyện, còn chậm trễ trong chế độ thông tin báo cáo. Kỷ cương, kỷ luật hành chính ở một số đơn vị, địa phương thiếu nghiêm túc. Công tác phối hợp giữa các cơ quan trong giải quyết công việc còn thiếu đồng bộ, chặt chẽ.

Ông Phan Xuân Cảnh – Chủ tịch UBND huyện cho rằng, để thực hiện hiệu quả công tác CCHC, cần tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả dịch vụ hành chính công, tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân đến giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính.

Đồng thời tăng cường sự giám sát của nhân dân đối với hoạt động của cơ quan nhà nước và đội ngũ cán bộ, công chức.

Địa phương tiến hành rà soát, kiến nghị cấp có thẩm quyền thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính trên tất cả lĩnh vực, trọng tâm là những quy định còn phức tạp, liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp.

Tăng cường trách nhiệm phối hợp trong tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính trên lĩnh vực đất đai, xây dựng, lao động - thương binh và xã hội.

“Xác định cán bộ, công chức có vai trò hết sức quan trọng trong thực hiện CCHC nên huyện sẽ tập trung xây dựng đội ngũ có tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình, gương mẫu và có kiến thức chuyên môn sâu, kỹ năng làm việc thành thạo, hiệu quả, nhất là công nghệ thông tin.

Địa phương còn chú trọng thực hiện tốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông, tạo môi trường thuận lợi cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp, người dân. Phải công khai, minh bạch thủ tục hành chính và giải quyết phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức theo quy định. Xử lý nghiêm trách nhiệm đối với cán bộ, công chức, viên chức nếu để xảy ra tình trạng chậm trễ hồ sơ, gây phiên hà cho tổ chức, công dân” - ông Cảnh nói.

TAGS