Giải quyết thủ tục hành chính: Doanh nghiệp bưu chính công ích vào cuộc

TÂM ĐAN |

Qua gần 3 năm thực hiện thí điểm, UBND tỉnh sắp ban hành đề án thực hiện cơ chế giao cho doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích đảm nhận một số công việc trong quá trình hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Đến nay, Bưu điện tỉnh đã bố trí 12 nhân viên thay thế 19 cán bộ công chức, viên chức các sở, ban, ngành tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Ảnh: V.A
Đến nay, Bưu điện tỉnh đã bố trí 12 nhân viên thay thế 19 cán bộ công chức, viên chức các sở, ban, ngành tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Ảnh: V.A

Bưu điện đồng hành

Theo đánh giá của UBND tỉnh, 3 năm triển khai thí điểm chuyển giao một số nhiệm vụ hành chính công qua dịch vụ bưu chính công ích (BCCI) theo Quyết định 143/2019 của UBND tỉnh đã đạt nhiều kết quả nổi bật.

Bà Trần Thị Mai Phương - Phó Giám đốc Bưu điện tỉnh cho biết, thực hiện chủ trương của UBND tỉnh, đến nay đơn vị đã bố trí 35 nhân viên thay thế cho 89 cán bộ công chức thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và bộ phận một cửa cấp huyện, xã.

Nhân viên bưu điện còn tham gia số hóa hồ sơ TTHC; hỗ trợ, hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4... Đến nay có 15 sở, ban, ngành, 10 huyện, thị xã, thành phố và 7 xã thực hiện chuyển giao nhiệm vụ hành chính công qua bưu điện. Số lượng TTHC chuyển giao BCCI là 1.616. Tổng hồ sơ trả kết quả qua dịch vụ BCCI trong 6 tháng đầu năm là 321.375.

Theo bà Phương, tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, bưu điện đã bố trí 12 nhân viên thay thế 19 cán bộ công chức, viên chức các sở, ban, ngành. Các sở, ban, ngành đã chuyển giao 1.256 TTHC qua dịch vụ BCCI, trong đó 14 sở, ban, ngành đã chuyển giao 100%, Sở Nội vụ chuyển giao 28/74 TTHC, Sở TN&MT chưa thực hiện.

Đại diện Trung tâm Phục vụ hành chính công cho biết, qua theo dõi chưa nhận được đơn thư, phản ánh của người dân, tổ chức trong quá trình nhân viên bưu điện làm việc tại trung tâm.

Đội ngũ nhân viên bưu điện trẻ, năng động, tiếp cận công việc nhanh, hướng dẫn công dân nhiệt tình, thực hiện tốt nội quy, quy định trung tâm và quy định tiếp nhận TTHC.

Ông Lê Ngọc Quảng - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công đánh giá, ưu điểm rõ nhất khi chuyển giao một số nhiệm vụ hành chính công là về quy trình.

Doanh nghiệp BCCI xử lý, tiếp nhận hồ sơ không bị tác động bởi việc giải quyết hồ sơ. Nghĩa là, nhân viên bưu điện chỉ biết nhận hồ sơ, tạo mã số là xong; để cán bộ công chức nhận hồ sơ thì còn chuyện… “sớm muộn” của hồ sơ nữa!”.

Sẵn sàng đảm nhận

Ngày 27.3.2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 468 về phê duyệt Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC.

Việc đổi mới theo hướng không phụ thuộc và địa giới hành chính, số hóa và sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, trên cơ sở giao cho doanh nghiệp cung ứng dịch vụ BCCI thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể.

Ngoài tiếp nhận, trả kết quả TTHC, Bưu điện Quảng Nam còn bố trí nhân viên tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh để thu hộ phí, lệ phí giải quyết TTHC cho các sở, ngành. Ảnh: VINH ANH
Ngoài tiếp nhận, trả kết quả TTHC, Bưu điện Quảng Nam còn bố trí nhân viên tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh để thu hộ phí, lệ phí giải quyết TTHC cho các sở, ngành. Ảnh: VINH ANH

Thực hiện chủ trương trên, UBND tỉnh đã giao Sở TT-TT và Văn phòng UBND tỉnh xây dựng đề án triển khai cơ chế giao doanh nghiệp BCCI đảm nhận một số công việc trong quá trình hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC. Dự thảo đề án đã được lấy ý kiến rộng rãi, đang hoàn thiện những bước cuối cùng để trình UBND tỉnh phê duyệt.

Theo ông Lê Ngọc Quảng, lộ trình của Chính phủ là chuyển toàn bộ nhiệm vụ hành chính công qua doanh nghiệp BCCI, cả về nhân lực và cơ sở vật chất. TTHC cũng sẽ tiếp nhận và trả tại bưu điện. Do đó, cấp tỉnh, huyện sẵn sàng cho việc chuyển giao này.

Bà Phạm Thị Ngọc Quyên - Phó Giám đốc Sở TT-TT cho biết, các công việc được chuyển giao cho doanh nghiệp BCCI gồm: hướng dẫn, hỗ trợ cá nhân, tổ chức trong thực hiện TTHC; tiếp nhận hồ sơ TTHC, thu phí, lệ phí; số hoá hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC; luân chuyển hồ sơ giải quyết TTHC. Mục tiêu cụ thể của đề án là hoàn thành chuyển giao tiếp nhận và trả kết quả giải quyết 100% TTHC qua dịch vụ BCCI tại Trung tâm Phục vụ hành chính công chậm nhất là tháng 12.2022.

Hoàn thành chuyển giao tiếp nhận và trả kết quả xử lý giải quyết 100% TTHC qua dịch vụ BCCI tại bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã đã triển khai tại đề án thí điểm (Tam Kỳ, Hội An, Điện Bàn, Đại Lộc, Duy Xuyên, Núi Thành, Phú Ninh, Quế Sơn, Bắc Trà My, Nông Sơn) chậm nhất là tháng 6.2023; các địa phương còn lại chậm nhất là tháng 12.2023.

Đại diện doanh nghiệp cung cấp dịch vụ BCCI, ông Trần Việt Hùng - Giám đốc Bưu điện Quảng Nam cho biết doanh nghiệp sẽ cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được UBND tỉnh giao. Bưu điện tỉnh mong muốn lãnh đạo các địa phương quan tâm, chỉ đạo, phối hợp với bưu điện thực hiện đề án đạt hiệu quả cao.

Liên quan đến khó khăn khi chuyển giao TTHC trong lĩnh vực đất đai, tài nguyên môi trường, Bưu điện tỉnh cho biết sẽ phối hợp chặt chẽ với Sở TN&MT nhằm đào tạo, hướng dẫn nhân viên bưu điện đảm nhận công việc chuyển giao ở lĩnh vực này.

TAGS