Giải quyết thủ tục hành chính: Hiệp Đức khởi động dịch vụ bưu chính công ích

VINH ANH |

Theo chỉ đạo của UBND huyện Hiệp Đức, từ ngày 1/3, Bộ phận một cửa huyện Hiệp Đức bắt đầu chuyển giao cho doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích (Bưu điện Hiệp Đức) thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Cơ sở vật chất tại Bưu điện Hiệp Đức cũng sẵn sàng cho việc chuyển giao trụ sở bộ phận một cửa của huyện qua doanh nghiệp BCCI. Ảnh: Đ.N
Cơ sở vật chất tại Bưu điện Hiệp Đức cũng sẵn sàng cho việc chuyển giao trụ sở bộ phận một cửa của huyện qua doanh nghiệp BCCI. Ảnh: Đ.N

Tại cuộc họp gần đây của UBND tỉnh với các ngành, địa phương về tiến độ triển khai thực hiện Đề án triển khai cơ chế giao cho doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích (BCCI) đảm nhận một số công việc trong quá trình hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) theo Quyết định số 2114 ngày 12/8/2022 của UBND tỉnh, Hiệp Đức và Đông Giang là 2 địa phương cấp huyện bị nhắc nhở do chậm triển khai chủ trương của tỉnh.

Ông Nguyễn Phước Niên - Chánh Văn phòng UBND huyện Hiệp Đức cho biết sau cuộc họp, Chủ tịch UBND huyện Hiệp Đức Nguyễn Văn Nam đã chủ trì 2 cuộc họp ở cấp huyện, xã nhằm chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện Quyết định số 2114.

Văn phòng UBND huyện cũng đã trình dự thảo đề án để lấy ý kiến góp ý trước khi ban hành. Theo đó, trước mắt đối với bộ phận một cửa cấp huyện sẽ chuyển giao cho doanh nghiệp cung ứng dịch vụ BCCI thực hiện từ ngày 1/3/2023. Ở cấp xã, thực hiện chuyển giao 50% xã, thị trấn đủ điều kiện trong tháng 3 và chậm nhất trong tháng 6/2023 phải hoàn thành 100% các xã còn lại.

Ông Lê Trần Huy Văn - Phó Giám đốc Phụ trách Bưu điện Hiệp Đức cho biết, để thực hiện công tác tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC thay cán bộ công chức tại bộ phận một cửa cấp huyện, Bưu điện Hiệp Đức đã cử 1 nhân viên đi đào tạo, học tập kinh nghiệm tại Trung tâm Hành chính công huyện Quế Sơn để đảm nhiệm công việc tại bộ phận một cửa. Sau thời gian tiếp nhận, tùy thuộc vào khối lượng công việc tại bộ phận một cửa, bưu điện đã có kế hoạch chuẩn bị nhân sự để bổ sung nếu cần thiết.

Ông Nguyễn Phước Niên cho biết, trong thời gian đầu thực hiện chuyển giao, cán bộ các phòng chuyên môn tại Bộ phận một cửa của huyện chưa rút hẳn mà ở lại để hỗ trợ, hướng dẫn nhân viên Bưu điện Hiệp Đức trong một quãng thời gian nhất định (dự kiến khoảng 1 tháng).

Khi nhân viên bưu điện nắm bắt đầy đủ các quy trình thì cán bộ phòng chuyên môn sẽ rút về cơ quan làm việc và giao hẳn cho bưu điện. Nhiệm vụ này được làm sớm sẽ nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện các TTHC; góp phần vào công cuộc cải cách hành chính của huyện.

Tại cấp xã, Bưu điện Hiệp Đức hiện có 11 điểm bưu điện văn hóa xã. Dự kiến Hiệp Đức sẽ chọn những địa phương có số lượng hồ sơ phát sinh lớn để thực hiện việc chuyển giao cho doanh nghiệp BCCI tiếp nhận, trả kết quả trong thời gian đến.

Sau khi thực hiện chuyển giao về mặt con người, huyện Hiệp Đức sẽ từng bước chuyển trụ sở bộ phận một cửa cấp huyện, xã sang doanh nghiệp BCCI. Bộ phận một cửa đã xây dựng, nâng cấp trước đây được chuyển mục đích sử dụng khác theo nguyên tắc đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm.

TAGS