Giảm 50% mức thu phí, lệ phí thủ tục hành chính sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4

P.V |

(QNO) - HĐND tỉnh vừa thông qua Nghị quyết số 47 về giảm 50% mức thu phí, lệ phí đối với các thủ tục hành chính sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4.

Giải quyết hồ sơ, thủ tục của công dân tại Trung tâm Hành chính công tỉnh. Ảnh: VINH ANH
Giải quyết hồ sơ, thủ tục của công dân tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Ảnh: VINH ANH

HĐND tỉnh thống nhất giảm 50% mức thu 8 loại phí, 5 loại lệ phí đã được HĐND tỉnh ban hành tại Nghị quyết số 33 (ngày 8.12.2016), Nghị quyết số 7 (ngày 19.4.2017), Nghị quyết số 28 (ngày 19.7.2017) đối với các đối tượng yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính thông qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên địa bàn tỉnh.

Các loại phí gồm: phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp; phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường và phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung.

Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất; phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất; phí thẩm định đề án khai thác, sử dụng nước mặt, nước biển; phí đăng ký giao dịch bảo đảm.

Các loại lệ phí gồm: lệ phí hộ tịch; lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam; lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất; lệ phí cấp giấy phép xây dựng; lệ phí đăng ký kinh doanh.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 1.1.2022.

TAGS

Phát động thi đua thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4

T.S |

Ngày 2.11, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 7744 phát động đợt thi đua cao điểm nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ công (DVC) trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn tỉnh.

Triển khai dịch vụ công trực tuyến: Có chuyển biến, nhưng còn nhiều hạn chế

VINH ANH |

Cung cấp dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) mức 4 là ưu tiên hàng đầu trong phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số. Thời gian qua, Quảng Nam có nhiều nỗ lực trong việc triển khai DVCTT, tuy nhiên kết quả đạt được vẫn còn khiêm tốn.

Triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đổi giấy phép lái xe trên Cổng dịch vụ công quốc gia

CHÂU NỮ |

(QNO) - Quảng Nam là một trong 12 địa phương trên cả nước được Bộ Giao thông vận tải chọn thí điểm đổi giấy phép lái xe bằng hình thức trực tuyến mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công (DVC) quốc gia.