Giám sát cải cách hành chính qua bản đồ thực thi thể chế

VINH ANH |

(QNO) - UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị hoàn thiện bản đồ thực thi thể chế (http://bandotheche.quangnam.gov.vn) để giám sát triển khai cải cách hành chính (CCHC) của các sở, ngành và đơn vị cấp huyện, xã trong tỉnh.

 
 Bản đồ thực thi thể chế được tiếp tục hoàn thiện phục vụ công tác giám sát, thống kế kết quả cải cách hành chính. Ảnh: V.A

Bản đồ thực thi thể chế giám sát triển khai CCHC qua 3 chỉ tiêu: Tỷ lệ giải quyết hồ sơ TTHC đúng hạn, trước hạn từ 90% trở lên thể hiện màu xanh, từ 80% trở lên thể hiện màu vàng, từ 70% trở lên thể hiện màu cam và dưới 70% thể hiện màu đỏ.

Số lượng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã tích hợp vào Cổng Dịch vụ công quốc gia đạt từ 50% trở lên thể hiện màu xanh, dưới 50% thể hiện màu đỏ. Tỷ lệ thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia đạt từ 25% trở lên thể hiện màu xanh, dưới 25% thể hiện màu đỏ.

Theo UBND tỉnh, trong 3 tháng đầu năm 2022, các cơ quan, đơn vị địa phương đã nỗ lực, tập trung thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh giao về sử dụng Cổng Dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử vào giải quyết thủ tục hành chính (TTHC).

Qua theo dõi, sau một tháng cao điểm triển khai Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 1.3.2022 của UBND tỉnh, đến nay đã có sự chuyển biến rõ rệt trong công tác chỉ đạo, điều hành của Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị.

Kết quả giải quyết TTHC và tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến tại cấp tỉnh tăng lên đáng kể được thể hiện trong bản đồ thể chế (trong đó có 17 đơn vị màu xanh, 1 đơn vị màu vàng); cấp huyện có chuyển biến tốt (1 đơn vị màu xanh, 10 đơn vị màu vàng, 3 đơn vị màu cam, 4 đơn vị màu đỏ), cấp xã chuyển biến chưa đáng kể.

Mặc dù đạt được nhiều kết quả tích cực nhưng vẫn còn các hạn chế chưa được khắc 2 phục như hệ thống thông tin giải quyết TTHC, lưu trữ kết quả THHC điện tử, trang thiết bị phục vụ chuyển đổi hồ sơ giấy thành điện tử, chất lượng dịch vụ công và thanh toán trực tuyến chưa đáp ứng được yêu cầu…

 
Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến tại cấp tỉnh tăng lên đáng kể qua 1 tháng triển khai Chỉ thị 04 của UBND tỉnh. Trong ảnh: nhân viên Bưu điện Quảng Nam hướng dẫn người dân đăng ký tài khoản, nộp hồ sơ trực tuyến tại Trung tâm Dịch vụ hành chính công tỉnh. Ảnh: V.A

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu đề nghị Sở TT-TT tiếp tục hoàn thiện bản đồ thực thi thể chế của tỉnh với 3 chỉ tiêu cơ bản về tiến độ giải quyết TTHC, chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến, chất lượng cung cấp dịch vụ thanh toán trực tuyến được thiết lập từng ngày theo bản đồ màu (xanh, vàng, cam, đỏ) để phục vụ giám sát, thống kê trước ngày 15.4.2022.

Đồng thời bổ sung, mở rộng đối với các chỉ tiêu về ICT Index, chuyển đổi số, giải ngân vốn đầu tư công, tỷ lệ tiêm chủng, bao phủ vắc xin Covid-19… phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh.

Sở Nội vụ chủ trì tham mưu UBND tỉnh chính thức sử dụng bản đồ thực thi thể chế trên địa bàn toàn tỉnh để phục vụ công tác đánh giá, xếp loại các cơ quan, đơn vị, địa phương và người đứng đầu, hoàn thành trước ngày 10.4.2022.

TAGS

Cải cách hành chính trên môi trường điện tử: Lộ trình gian nan

VINH ANH - NGUYÊN ĐOAN - TÂM ĐAN |

Giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử thông qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 là một trong những bước quan trọng thúc đẩy chuyển đổi số và cải cách hành chính. Quảng Nam đã tập trung triển khai quyết liệt để thực hiện dịch vụ công trực tuyến, tuy nhiên vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập khiến môi trường trực tuyến chưa thông suốt.

Kiểm tra cải cách hành chính và chuyển đổi số tại Sở Công Thương

ALĂNG NGƯỚC |

(QNO) - Sáng nay 24.3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu dẫn đầu đoàn kiểm tra cải cách hành chính và chuyển đổi số của UBND tỉnh đến làm việc với Sở Công Thuơng.

Quế Sơn cần bố trí nguồn lực phù hợp cho chuyển đổi số và cải cách hành chính

VINH ANH |

(QNO) - Sáng nay 23.3, sau khi làm việc với UBND xã Quế Phú (Quế Sơn), Phó Chủ tịch UBND Hồ Quang Bửu dẫn đầu đoàn kiểm tra của tỉnh làm việc với huyện Quế Sơn về kết quả thực hiện chuyển đổi số (CĐS) và cải cách hành chính (CCHC).

Năm 2022 là năm tạo đột phá trong cải cách hành chính

CHÂU NỮ |

(QNO) - Ban chỉ đạo cải cách hành chính và chuyển đổi số tỉnh vừa xây dựng kế hoạch công tác năm 2022, xác định đây là năm tạo bước đột phá trong cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính (TTHC).