Hành động vì doanh nghiệp

TRỊNH DŨNG |

Cục Hải quan Quảng Nam cho hay hiện thời gian giải phóng hàng xuất khẩu trung bình chỉ còn khoảng hơn 1 giờ 12 phút và 17 giờ 32 phút cho hàng nhập khẩu. Thời gian thông quan hàng hóa đã được rút ngắn tương ứng hơn 47 phút và 6 giờ 30 phút so với năm 2018.

Hải quan Quảng Nam đã rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa so với trước. Ảnh: T.D
Hải quan Quảng Nam đã rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa so với trước. Ảnh: T.D

Hiện đại hóa hải quan

Đằng sau cánh cổng có người bảo vệ túc trực bên một bàn nhỏ sắp đầy khẩu trang y tế, nước rửa tay với thiết bị đo thân nhiệt mỗi khi khách vào Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Kỳ Hà là những gian phòng ít người, đầy máy tính.

Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Kỳ Hà cho biết không cần phải tốn nhiều thời gian, tiết kiệm chi phí, doanh nghiệp đã có thể làm thủ tục hải quan, thông quan hàng hóa nhanh hơn dự kiến. Năm 2019, có khoảng 211 tổ chức, cá nhân tham gia làm thủ tục hải quan tại chi cục này, tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến cho 1.322 hồ sơ.

Không chỉ sự thuận tiện nhờ vào mô hình thủ tục hải quan điện tử, giảm tỷ lệ can thiệp, giảm thủ tục, giấy tờ, thời gian xử lý, thực hiện “mọi lúc, mọi nơi, mọi phương tiện” của riêng Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Kỳ Hà mà toàn ngành hải quan Quảng Nam đã và đang thực hiện.

Theo Cục Hải quan Quảng Nam, hiện tất cả số thuế phát sinh được thực hiện bằng phương thức điện tử. Khi chứng từ nộp thuế điện tử từ ngân hàng chuyển đến hệ thống hải quan thì hàng hóa xuất nhập khẩu sẽ nhanh chóng được thông quan. Một trong những giải pháp cụ thể là triển khai đo thời gian giải phóng hàng để đánh giá hiệu quả của việc thực hiện các giải pháp cải cách hành chính, hiện đại hóa hải quan, trên cơ sở thực hiện thông quan điện tử (hệ thống VNACCS/VCIS), nộp thuế điện tử 24/7. Ngoài thông quan điện tử hàng hóa xuất nhập khẩu, cơ quan này còn thực hiện đầy đủ thủ tục hành chính trên dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3 & 4 cho 74 thủ tục, mang lại tiện ích cho người dân, doanh nghiệp với 2.294 hồ sơ. Không còn phát sinh hồ sơ giấy đối với các thủ tục triển khai trên dịch vụ công trực tuyến

Ông Lê Thành Khang - Cục trưởng Cục Hải quan Quảng Nam cho hay, hiện thời gian giải phóng hàng xuất khẩu trung bình chỉ còn khoảng 1 giờ 12 phút và 17 giờ 32 phút cho hàng nhập khẩu. Thời gian thông quan hàng hóa đã được rút ngắn tương ứng hơn 47 phút và 6 giờ 30 phút so với năm 2018.

Kết quả chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban ngành và địa phương năm 2018 cơ quan này xếp vị thứ 9/19. Thành công này nhờ vận hành ổn định hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS và các hệ thống vệ tinh như hệ thông quản lý hàng gia công, sản xuất xuất khẩu, hệ thống quản lý hải quan tự động tại cảng biển, cảng hàng không (VASSCM), hệ thống E-mainifest, ...

Nâng chất năng lực công vụ

Kế hoạch cải cách, hiện đại hóa hải quan đã làm lợi cho cả hải quan và doanh nghiệp. Không chỉ vận hành đúng các quy định xử lý hồ sơ qua Cơ chế một cửa quốc gia hay hiện đại hóa, tất cả thủ tục hành chính hải quan cũng được công khai, niêm yết đầy đủ tại nơi giải quyết thủ tục, mạng nội bộ và trang thông tin điện tử của Cục Hải quan. Doanh nghiệp dễ  dàng tìm thấy những gì cần cho việc xử lý hồ sơ xuất nhập khẩu... Cơ quan này đã tiến hành nhiều cuộc đối thoại doanh nghiệp, chuyển doanh nghiệp từ đối tượng quản lý sang đối tác hợp tác.

Có thể thừa nhận, mô hình thủ tục hải quan điện tử, giảm tỷ lệ can thiệp, giảm thủ tục, giấy tờ và thời gian xử lý, “mọi lúc, mọi nơi, mọi phương tiện” đã giúp doanh nghiệp làm thủ tục hải quan, thông quan hàng hóa nhanh, tiết kiệm thêm nhiều chi phí, thời gian. Cải cách hành chính là một trong những cam kết của hải quan.

Cơ quan này sẽ tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin. Toàn bộ hoạt động nghiệp vụ được thực hiện trên nền tảng ứng dụng công nghệ thông tin, giảm tỷ lệ can thiệp, giảm thủ tục, giấy tờ, thời gian xử lý và nhân lực hướng đến thủ tục hải quan điện tử được thực hiện “mọi lúc - mọi nơi - mọi phương tiện”, đẩy mạnh ứng dụng và sử dụng hiệu quả trang thiết bị hiện đại, công nghệ tiên tiến trong kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan. Nâng cao chất lượng quản lý, đánh giá tuân thủ doanh nghiệp, trên cơ sở tập trung hoàn thiện cơ chế thu thập, quản lý thông tin hồ sơ doanh nghiệp, tổ chức quản lý, theo dõi, cập nhật tình hình hoạt động của doanh nghiệp, thiết lập, cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp tuân thủ pháp luật, qua đó nhằm nâng cao ý thức và năng lực tuân thủ của doanh nghiệp.

Theo Cục Hải quan Quảng Nam, hiện địa bàn quản lý của đơn vị quá rộng, bao gồm khu vực cửa khẩu Nam Giang, cửa khẩu phụ Tây Giang, cảng Kỳ Hà, cảng Chu Lai, Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc và các khu - cụm công nghiệp trên địa bàn. Trong khi đó, ngành thiếu biên chế quá nhiều; cán bộ công chức phải kiêm nhiệm nên ảnh hưởng không nhỏ trong công tác quản lý. Khối lượng công việc ngày càng tăng, cùng với áp lực phải thường xuyên thay đổi phương thức quản lý, cải cách hiện đại hóa để đảm bảo công tác quản lý nhà nước về hải quan và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn là những thách thức lớn của đơn vị.

TAGS