Hội An đẩy mạnh cải cách hành chính

P.S |

Năm 2022, TP.Hội An tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính với nhiệm vụ trọng tâm, đột phá được xác định là cải cách thủ tục hành chính và xây dựng, phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số.

TP.Hội An tiếp tục chú trọng nâng cao chất lượng phục vụ tổ chức, công dân và nâng cao tỉ lệ hồ sơ được giải quyết đúng hạn. Ảnh: P.S
TP.Hội An tiếp tục chú trọng nâng cao chất lượng phục vụ tổ chức, công dân và nâng cao tỉ lệ hồ sơ được giải quyết đúng hạn. Ảnh: P.S

Năm 2022, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính (CCHC), TP.Hội An phấn đấu tỷ lệ hồ sơ giải quyết theo dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên tổng số hồ sơ tiếp nhận đạt từ 50% trở lên; trên 90% hồ sơ thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của thành phố và 100% hồ sơ thủ tục hành chính tại xã, phường được giải quyết đúng hạn. Mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp về giải quyết thủ tục hành chính đạt tối thiểu 90%...

Ông Bùi Văn Dũng - Chánh Văn phòng HĐND & UBND TP.Hội An cho hay, thời gian tới, văn phòng sẽ thường xuyên theo dõi tình hình xử lý hồ sơ trên hệ thống phần mềm một cửa của tỉnh và kiểm tra, đôn đốc việc xử lý hồ sơ đúng hẹn.

Đồng thời sắm mới trang thiết bị phục vụ việc số hóa hồ sơ thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả; rà soát toàn bộ hệ thống trang thiết bị để tham mưu đề xuất bổ sung phục vụ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 3 và 4.

“Trong năm 2022, Văn phòng HĐND & UBND thành phố đã đầu tư, nâng cấp trang thiết bị để đáp ứng yêu cầu công việc và tạo thuận lợi cho người dân đến liên hệ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả.

Chúng tôi sẽ phối hợp với Thành đoàn Hội An tiếp tục triển khai tổ hỗ trợ công dân, tổ chức, doanh nghiệp thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thành phố” - ông Bùi Văn Dũng nói.

Mới đây, UBND TP.Hội An đã quyết định giao chỉ tiêu hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến mức độ 3 và 4 trong năm 2022 cho các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, phường trên địa bàn. Đồng thời ban hành chỉ thị về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn.

Trước đó, Đề án “Chuyển đổi số gắn với xây dựng đô thị thông minh TP.Hội An đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” đã được HĐND thành phố thông qua. Trong đó, tập trung xây dựng chính quyền số gắn với đô thị thông minh là một trong những nội dung được ưu tiên nhằm góp phần nâng cao năng lực quản lý, điều hành của chính quyền các cấp và đẩy mạnh CCHC.

Trong năm 2022 TP.Hội An cũng sẽ thành lập và vận hành Trung tâm điều hành Đô thị thông minh; triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên ngành cho các lĩnh vực của thành phố, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Hiện nay, trang fanpage “UBND thành phố Hội An” đã đi vào hoạt động.

Ông Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch UBND TP.Hội An cho biết, năm nay thành phố quyết tâm nâng cao thứ hạng chỉ số CCHC, giảm tối đa tỷ lệ hồ sơ trễ hạn và nâng cao tỷ lệ hồ sơ giải quyết qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.

Thành phố đã đặt ra yêu cầu phải gắn CCHC với cải cách chế độ công vụ cũng như trách nhiệm của người đứng đầu, nâng cao trách nhiệm phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ từ thành phố đến xã phường. Kết quả xếp hạng CCHC cũng sẽ là một trong những tiêu chí đánh giá, xếp loại thi đua cuối năm ở các địa phương, đơn vị..

TAGS