Hội An: Khảo sát sự hài lòng của người dân về phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước

LÊ HIỀN |

TP.Hội An đang tiến hành cuộc khảo sát, đánh giá sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với việc phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2022.

Đây là hoạt động nhằm đánh giá một cách khách quan, trung thực chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công của các cơ quan nhà nước đối với người dân và tổ chức.

Có tất cả 1.600 phiếu khảo sát được cấp cho người dân và tổ chức để tiếp nhận ý kiến đánh giá sự hài lòng đối với 8 phòng ban của thành phố, gồm Phòng Quản lý đô thị, Tư pháp, Kinh tế, Tài nguyên môi trường, Tài chính kế hoạch, LĐ-TB&XH, Trung tâm Quản lý bảo tồn di sản văn hóa Hội An và Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Hội An cùng 13 xã phường.

Sau khi phát phiếu, TP.Hội An sẽ thu thập kết quả từ nay đến tháng 10, sẽ tổng hợp, đánh giá và công bố chỉ số hài lòng của người dân và tổ chức đối với việc phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước tại địa phương trong năm 2022. 

TAGS