Hội An tập trung xây dựng chính quyền số

PHAN SƠN |

Công tác cải cách hành chính và xây dựng chính quyền số đang được TP.Hội An tiếp tục đẩy mạnh từ thành phố đến các xã phường. Thành phố cũng phấn đấu chỉ số cải cách hành chính nằm trong nhóm 5 địa phương đứng đầu của tỉnh trong năm nay.

TP.Hội An tiếp tục chú trọng nâng cao chất lượng phục vụ tổ chức, công dân và nâng cao tỷ lệ hồ sơ được giải quyết đúng hạn. Ảnh: P.S
TP.Hội An tiếp tục chú trọng nâng cao chất lượng phục vụ tổ chức, công dân và nâng cao tỷ lệ hồ sơ được giải quyết đúng hạn. Ảnh: P.S

Mới đây, xã Cẩm Thanh thực hiện thí điểm mô hình “Ngày thứ tư không hẹn”. Người dân đến thực hiện các thủ tục hành chính (TTHC) nếu có nhu cầu sẽ được hỗ trợ ghi các thông tin trong hồ sơ.

Những hồ sơ đáp ứng yêu cầu theo quy định sẽ được giải quyết ngay thay vì hẹn thời gian. Bên cạnh đó, người dân cũng được hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến mực độ 3, mức độ 4.

Theo bà Ngô Huyền Trân - Phó Chủ tịch UBND xã Cẩm Thanh, mô hình “Ngày thứ tư không hẹn” hướng tới nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công; phát huy tối đa hiệu quả giải quyết TTHC. Đồng thời giúp người dân, doanh nghiệp hiểu được tiện ích của dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.

Năm 2022, cải cách TTHC và xây dựng, phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, đột phá trong công tác cải cách hành chính của TP.Hội An.

Trong đó, thành phố phấn đấu tỷ lệ hồ sơ giải quyết theo dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên tổng số hồ sơ tiếp nhận đạt từ 50% trở lên; trên 90% hồ sơ TTHC tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (TN&TKQ) của thành phố và 100% hồ sơ TTHC tại bộ phận TN&TKQ xã, phường được giải quyết đúng hạn. Mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp về giải quyết TTHC đạt tối thiểu 90%...

Ông Bùi Văn Dũng - Chánh Văn phòng HĐND&UBND TP.Hội An cho hay, thời gian tới, văn phòng sẽ triển khai đầu tư, nâng cấp trang thiết bị để đáp ứng yêu cầu công việc và tạo thuận lợi cho người dân đến liên hệ tại bộ phận TN&TKQ; tiếp tục thực hiện tốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông; tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.

“Trên cơ sở tỷ lệ của tỉnh giao và điều kiện cụ thể của thành phố, văn phòng sẽ phối hợp với Phòng Nội vụ tham mưu UBND thành phố giao chỉ tiêu thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 cho các phòng ban, xã phường. Đồng thời, từng bước số hóa việc giải quyết TTHC tại bộ phận TN&TKQ, tạo cơ sở dữ liệu liên thông để có thể sử dụng sau này” - ông Dũng nói.

Mới đây, Đề án chuyển đổi số gắn với xây dựng đô thị thông minh TP.Hội An đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 đã được HĐND thành phố thông qua. Trong đó, tập trung xây dựng chính quyền số gắn với đô thị thông minh là một trong những nội dung được ưu tiên.

Qua đó, góp phần nâng cao năng lực quản lý, điều hành của chính quyền các cấp và đẩy mạnh CCHC. Trước mắt, trong năm 2022, theo kế hoạch TP.Hội An sẽ thành lập và vận hành trung tâm điều hành đô thị thông minh; triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên ngành cho các lĩnh vực của thành phố; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào đổi mới phương thức làm việc...

TAGS