Hội An thực hiện chuyển đổi số gắn với xây dựng đô thị thông minh

NAM PHƯƠNG |

(QNO) - Ngày 15.8, UBND TP.Hội An ban hành kế hoạch chuyển đổi số gắn với xây dựng đô thị thông minh.

Theo đó, Hội An sẽ phát triển hạ tầng công nghệ thông tin truyền thông hiện đại, đồng bộ; phát huy hiệu quả các nền tảng, ứng dụng dùng chung, các cơ sở dữ liệu chuyên ngành do Trung ương và tỉnh triển khai; tăng cường ứng dụng các thành tựu của cuộc cách mạng công nghệ 4.0; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực công nghệ thông tin...

Theo kế hoạch, phấn đấu 100% văn bản trao đổi giữa các cơ quan nhà nước (trừ văn bản mật theo quy định của pháp luật) dưới dạng điện tử; 80% hồ sơ công việc tại thành phố và 60% hồ sơ công việc tại xã, phường được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước).

Hơn 80% chế độ báo cáo, chỉ tiêu tổng hợp báo cáo định kỳ và báo cáo thống kê về kinh tế - xã hội của chính quyền các cấp được thực hiện trên hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh; được tích hợp, kết nối, chia sẻ dữ liệu với hệ thống dùng chung của tỉnh, liên thông với hệ thống thông tin báo cáo quốc gia.

Tỷ lệ hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đạt 35% trở lên. Duy trì kết nối, chia sẻ các cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh, cung cấp dịch vụ công kịp thời, một lần khai báo, trọn vòng đời phục vụ người dân và phát triển kinh tế - xã hội.

Kế hoạch cũng đặt mục tiêu 50% cán bộ, công chức, viên chức được tập huấn, bồi dưỡng về kỹ năng số; 50% hoạt động kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước được thực hiện thông qua môi trường số và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý; 90% người dân, doanh nghiệp hài lòng với các dịch vụ số do chính quyền cung cấp. Tỷ lệ dân số có tài khoản thanh toán điện tử hơn 80%.

TAGS