Hội nghị trực tuyến toàn quốc đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính

PHƯƠNG THUẬN |

(QNO) - Sáng nay 15.9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị chuyên đề về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC) và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Quảng Nam.
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Quảng Nam.

Hội nghị do Văn phòng Chính phủ tổ chức, được kết nối trực tuyến từ trụ sở Chính phủ tới trụ sở UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các quận, huyện, thị xã trên toàn quốc.

Tham dự hội nghị có Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, lãnh đạo các bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương, các địa phương, một số doanh nghiệp. Tại điểm cầu Quảng Nam, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh chủ trì hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nêu rõ, Đại hội XIII của Đảng tiếp tục xác định cải cách hành chính là một trong những thành tố cấu thành quan trọng của đột phá thể chế phát triển (một trong ba đột phá chiến lược), trong đó tập trung cải cách thủ tục hành chính (TTHC), tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, lành mạnh; chú trọng tạo nền tảng chuyển đổi số quốc gia, từng bước phát triển kinh tế số, xã hội số. Quan điểm là lấy người dân, doanh nghiệp vừa là trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu và là động lực của cải cách hành chính.

Cải cách hành chính luôn được Đảng, Nhà nước xác định là khâu quan trọng nhằm xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong sạch, vững mạnh, hiệu lực, hiệu quả, vì nhân dân phục vụ, vì sự phát triển của đất nước.

Hiện đại hóa công tác chỉ đạo, điều hành là công cụ quan trọng trong đổi mới quản trị quốc gia theo hướng hiện đại; trụ cột quan trọng trong xây dựng chính phủ số, kinh tế số, xã hội số. Để thực hiện thành công nhiệm vụ quan trọng này rất cần có đổi mới về nhận thức, tư duy lẫn hành động của người dân, doanh nghiệp, cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.

Thời gian qua, các nhiệm vụ cải cách TTHC được triển khai một cách đồng bộ, hiệu quả, phục vụ người dân, doanh nghiệp theo đúng tinh thần “hành chính phục vụ”. Từ năm 2021 đến nay, các bộ, cơ quan đã cắt giảm, đơn giản hóa 1.758 quy định kinh doanh tại 143 văn bản quy phạm pháp luật. Một số bộ, cơ quan thực hiện tốt việc rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa quy định kinh doanh như: Kế hoạch và đầu tư, Thông tin và truyền thông, Tài chính, Lao động - thương binh và xã hội, Y tế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam...

Tại Cổng tham vấn đã cập nhật 17.687 quy định hiện hành, 352 quy định dự kiến ban hành trong 9 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật và phương án cắt giảm, đơn giản hóa 1.029 quy định kinh doanh để tham vấn các hiệp hội, doanh nghiệp và theo dõi quá trình thực thi các phương án cải cách.

Ngoài ra, Văn phòng Chính phủ đã trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án phân cấp thẩm quyền giải quyết 699/5.187 thủ tục hành chính trên 100 lĩnh vực (chiếm 13.47%).

Đến nay, cả nước đã thành lập 11.700 bộ phận "một cửa" các cấp để tiếp nhận, giải quyết TTHC. Số TTHC đưa ra thực hiện tại Bộ phận Một cửa các cấp đạt trung bình 96,9 %. Cổng Dịch vụ công quốc gia được khai trương và đưa vào vận hành từ tháng 12 năm 2019, đến nay đã cung cấp 3.805 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4.

Giai đoạn 2022-2025, các bộ, ngành, địa phương tập trung thực hiện hiệu quả các chương trình cải cách được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành, tập trung chủ yếu vào các nhiệm vụ: cải cách quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả quy định TTHC liên quan đến người dân, doanh nghiệp, đồng thời, triển khai hiệu quả Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Hội nghị này nhằm đánh giá một cách tổng thể, khách quan, toàn diện, sâu sắc các nhiệm vụ được triển khai về thúc đẩy cải cách TTHC và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp thời gian qua của Chính phủ và chính quyền các cấp; kết quả đạt được, những việc chưa làm được; chỉ rõ nguyên nhân, đặc biệt là nguyên nhân chủ quan và bài học kinh nghiệm; đề ra định hướng, giải pháp và nhiệm vụ cụ thể từ nay đến cuối năm và những năm tiếp theo, bảo đảm thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế nhằm triển khai có hiệu quả, thực chất công tác này.

Kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác CCHC đã tạo nhiều điều kiện cho người dân, doanh nghiệp. Qua đó, thời gian tới Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các bộ, ban, ngành và tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục tập trung rà soát các TTHC; đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm góp phần thay đổi ý thức, suy nghĩ hành vi của người dân trong thực hiện CCHC và chuyển đổi số, nhấn mạnh những lợi ích mang lại cho người dân và doanh nghiệp. 

Vấn đề cắt giảm TTHC, đơn giản hóa thủ tục kinh doanh phải lấy doanh nghiệp và người dân làm trung tâm. Dữ liệu về dân cư phải đảm bảo đầy đủ thông tin; quản lý dân cư dưới môi trường điện tử phải đầu tư tương đối đúng tầm, đồng thời phải quyết liệt chỉ đạo thực hiện.

“Đặc biệt các ngành phải có cơ sở dữ liệu riêng để thuận lợi cho việc chia sẻ dữ liệu và triển khai ứng dụng CNTT trong hoạt động giám sát. Thời gian tới cũng cần quyết liệt hơn nửa CCHC trong doanh nghiệp và người dân; đổi mới tư duy tiếp cận; bám sát thực tiễn và đơn giản hóa quy trình TTHC nội bộ” - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh.

TAGS