Hơn 10,8 tỷ đồng số hóa dữ liệu hộ tịch

TÙNG CHI |

(QNO) - UBND tỉnh vừa phê duyệt đề cương và dự toán chi tiết số hóa dữ liệu hộ tịch tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 1 (năm 2022 - 2023), thực hiện tại Sở Tư pháp và 9 huyện, thành phố: Tam Kỳ, Hội An, Núi Thành, Duy Xuyên, Phú Ninh, Quế Sơn, Hiệp Đức, Nông Sơn, Đông Giang với tổng kinh phí hơn 10,8 tỷ đồng.

Theo đó sẽ sử dụng nhân lực có trình độ công nghệ thông tin cao và thiết bị công nghệ để thu thập, phân loại sổ hộ tịch; quét ảnh, chụp hồ sơ và nhập liệu, chuyển đổi thông tin từ dạng giấy của các sổ hộ tịch thành dữ liệu số, có cấu trúc theo định dạng chung và cập nhật vào hệ thống phần mềm hộ tịch của Bộ Tư pháp.

Việc hình thành kho dữ liệu hộ tịch lịch sử của tỉnh là tiền đề để xây dựng cơ sở dữ liệu đầu kỳ về người dân của Quảng Nam. Các loại sổ hộ tịch được số hóa có thời gian thực hiện đăng ký từ trước tháng 8.2019 (thời điểm các cơ quan đăng ký hộ tịch trên địa bàn tỉnh chính thức sử dụng hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch của Bộ Tư pháp) tính tới giai đoạn triển khai công tác đăng ký hộ tịch, bao gồm các sổ: đăng ký khai sinh; đăng ký kết hôn; đăng ký nhận cha, mẹ, con; đăng ký khai tử, xác nhận tình trạng hôn nhân; thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch.

Khối lượng dữ liệu được số hóa giai đoạn này hơn 963.500 trang đăng ký hộ tịch. Tổng kinh phí thực hiện dự án hơn 10,8 tỷ đồng.

TAGS

Triển khai nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số tại Quảng Nam

CHÂU NỮ |

(QNO) - Triển khai nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số, năm 2022 Quảng Nam đặt mục tiêu hoàn thành các trường thông tin địa chỉ số cơ bản và nâng cao đối với nhà ở cá nhân, hộ gia đình và trụ sở cơ quan, tổ chức.

Số hóa bảo tồn di tích

LÊ QUÂN |

Nối nhịp từ quá khứ đến tương lai thông qua việc ứng dụng công nghệ số vào công tác bảo tồn di tích được xem là giải pháp ưu việt hiện nay.