Hơn 15 nghìn lượt người dân cài đặt ứng dụng Smart Quảng Nam

VINH ANH |

Chiều qua 2.8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu chủ trì cuộc họp với Sở TT-TT, VNPT Quảng Nam về triển khai các ứng dụng dùng chung: Smart Quảng Nam và Egov-Quảng Nam.

Theo báo cáo của Sở TT-TT, tính đến ngày 2.8, toàn tỉnh có 15.400 lượt cài đặt ứng dụng Smart Quảng Nam và 751 lượt cài đặt Egov-Quảng Nam.

Đến nay Smart Quảng Nam đã tích hợp thông báo, hoạt động chính quyền, phản ánh hiện trường, dịch vụ công, khai báo y tế cùng các dịch vụ chuyên ngành như y tế, du lịch, bảo hiểm, giáo dục, tra cứu tiền điện, cấp nước… Tuy nhiên, ứng dụng này mới cơ bản hoàn thành bộ khung, còn các dịch vụ cung cấp, phục vụ cho người dân, doanh nghiệp còn hạn chế, chưa được tích hợp đầy đủ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu đề nghị doanh nghiệp VNPT phối hợp với các đơn vị đẩy nhanh việc tích hợp các dịch vụ chuyên ngành lên Smart Quảng Nam để phục vụ người dân, doanh nghiệp theo 3 luồng chủ đạo gồm: thông tin Quảng Nam, dịch vụ Quảng Nam và hỗ trợ doanh nghiệp.

Trước dịch bệnh Covid-19 phức tạp, cần sớm tích hợp các thông tin về tiêm chủng, bản đồ Covid-19... tại Quảng Nam lên Smart Quảng Nam để người dân tiện theo dõi, phòng dịch.

TAGS

Ứng dụng Smart Quảng Nam: Tiếp nhận, xử lý nhiều phản ánh người dân

ANH ĐÔNG |

Đưa vào hoạt động thời gian qua, ứng dụng Smart Quảng Nam đang tiếp tục được hoàn thiện để cung cấp tiện ích số và giúp người dân phản ánh bất cập đến với chính quyền tỉnh.