[Infographic] - Các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc diện sắp xếp giai đoạn 2023 - 2030

CHÂU NỮ - TUYẾT TRINH |

(QNO) - Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua Nghị quyết số 35 (ngày 12/7/2023) về việc sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030.

 

TAGS