[Infographic] - Quy định hỗ trợ và mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

MỸ LINH - THỤC AN |

(QNO) - HĐND tỉnh vừa ban hành Nghị quyết số 11 quy định hỗ trợ và mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Trong đó, quy định cụ thể mức chi hỗ trợ đào tạo chuyên môn và đào tạo lý luận chính trị.

 
Xem Nghị quyết Quy định hỗ trợ và mức chi đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC trên địa bàn tỉnh Quảng Nam tại đây.

TAGS

HĐND tỉnh khóa X thông qua danh sách 22 nghị quyết quan trọng

PV |

(QNO) -  Theo Thông báo kết quả Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã biểu quyết thông qua danh sách 22 nghị quyết thuộc lĩnh vực quy phạm pháp luật và các nghị quyết cá biệt. 

[VIDEO] - Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh (khóa X) thông qua 22 nghị quyết

HỒ QUÂN |

(QNO) - Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và đầy trách nhiệm, Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh (khóa X) đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng.

[Infographic] - Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII: 15 chỉ tiêu khó đạt

CÔNG ĐOAN |

(QNO) - Dự kiến đến năm 2025, trong 59 chỉ tiêu thành phần thuộc 25 chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XXII, có 15 chỉ tiêu khó đạt so với kế hoạch đề ra. Nhóm chỉ tiêu này được báo cáo tại Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 12 (khóa XXII) đánh giá nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết.