Kết quả giải quyết thủ tục hành chính mức độ 3, 4 của Tam Kỳ đạt tỷ lệ thấp

NGUYÊN ĐOAN |

Chiều 24.3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu có cuộc kiểm tra về tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số trên địa bàn TP.Tam Kỳ năm 2022.

UBND TP.Tam Kỳ cho biết, đến nay địa phương đưa vào thực hiện tại Trung tâm Hành chính công thành phố 318 thủ tục hành chính (TTHC), đạt tỷ lệ 113,6% so với số TTHC tỉnh quy định tiếp nhận tại Bộ phận một cửa cấp huyện. Trong đó, có 25 TTHC trả kết quả trong ngày; 66 TTHC thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4.

Từ đầu năm đến nay, Trung tâm Hành chính công thành phố tiếp nhận 5.331 hồ sơ, đã giải quyết 1.733 hồ sơ, đang giải quyết 3.598 hồ sơ. Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã, phường của thành phố tiếp nhận 3.938 hồ sơ, đã giải quyết 3.097 hồ sơ, đang giải quyết 841 hồ sơ. Về tiếp nhận hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4 ở thành phố có 32 hồ sơ; còn ở cấp xã là 180 hồ sơ.

Nhìn nhận mặt hạn chế, ông Bùi Ngọc Ảnh – Chủ tịch UBND TP.Tam Kỳ cho rằng, công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn nhằm thay đổi thói quen, nâng cao nhận thức, hiểu biết của người dân về hiệu quả, tiện ích khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 chưa thường xuyên, liên tục. Một bộ phận người dân khả năng tiếp cận, thói quen sử dụng công nghệ thông tin còn hạn chế. Kết quả giải quyết TTHC mức độ 3, 4 đạt tỷ lệ thấp.

TAGS