Lập tổ công tác triển khai đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư

A.B |

(QNO) - UBND tỉnh vừa quyết định thành lập Tổ công tác triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Tổ công tác do Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh làm Tổ trưởng và 15 thành viên là lãnh đạo các sở ngành liên quan.

Tổ công tác chịu trách nhiệm tham mưu UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, đôn đốc, giám sát các sở, ban ngành, địa phương triển khai hiệu quả Quyết định số 06 (ngày 6.1.2022) của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh và thực hiện các nhiệm vụ khác khi được cấp có thẩm quyền giao.

Theo Quyết định 06, đề án hướng đến mục tiêu ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hệ thống định danh và xác thực điện tử, thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử trong chuyển đổi số quốc gia một cách linh hoạt, sáng tạo phù hợp Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 để phục vụ 5 nhóm tiện ích.

Cụ thể, phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến; phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; phục vụ công dân số; hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư; phục vụ chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp.

TAGS

Quế Sơn cần bố trí nguồn lực phù hợp cho chuyển đổi số và cải cách hành chính

VINH ANH |

(QNO) - Sáng nay 23.3, sau khi làm việc với UBND xã Quế Phú (Quế Sơn), Phó Chủ tịch UBND Hồ Quang Bửu dẫn đầu đoàn kiểm tra của tỉnh làm việc với huyện Quế Sơn về kết quả thực hiện chuyển đổi số (CĐS) và cải cách hành chính (CCHC).

Đẩy mạnh chuyển đổi số trong xúc tiến thương mại

CHÂU NỮ |

UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch triển khai đề án đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại (XTTM) trên địa bàn tỉnh năm 2022 và kế hoạch khung giai đoạn 2022 - 2025.

Gắn trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện chuyển đổi số

NAM PHƯƠNG |

(QNO) - Ngày 15.3, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch 1491 thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đột phá về chuyển đổi số trong năm 2022.

Sử dụng hiệu quả ngân sách nhà nước cho chuyển đổi số

M.L |

(QNO) - UBND tỉnh vừa yêu cầu các sở ngành, địa phương tăng cường hiệu quả quản lý, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số sử dụng ngân sách nhà nước.

Chuyển đổi số trong kinh tế tập thể

KHẢI KHIÊM |

Chuyển đổi số trong kinh tế tập thể, hợp tác xã được xem là giải pháp, cơ hội để khu vực kinh tế này chuyển mình, tăng hiệu quả kinh doanh và năng lực cạnh tranh.

Chuyển đổi số gắn xây dựng đô thị thông minh

XUÂN PHÚ |

TP.Tam Kỳ đang quyết liệt triển khai chuyển đổi số gắn với xây dựng đô thị thông minh, làm nền tảng hình thành đô thị loại I theo tinh thần Nghị quyết 08 (4.5.2021) của Tỉnh ủy.

Thành lập các đoàn kiểm tra cải cách hành chính và chuyển đổi số

M.L |

(QNO) - UBND tỉnh vừa quyết định thành lập các đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số năm 2022.

Cải cách hành chính và chuyển đổi số giai đoạn 2022 - 2025: Hướng đến hiệu quả, nâng vị thứ xếp hạng

HÀN GIANG - VINH ANH |

Đưa chỉ số chuyển đổi số đứng vào top 10 và chỉ số cải cách hành chính của Quảng Nam thuộc nhóm 20 tỉnh, thành dẫn đầu cả nước là mục tiêu được Ban Chỉ đạo cải cách hành chính và chuyển đổi số tỉnh nhấn mạnh tại phiên họp thứ nhất được tổ chức chiều 21.2.