Năm 2021 Quảng Nam giải quyết hơn 227 nghìn hồ sơ thủ tục hành chính

CHÂU NỮ |

(QNO) - Năm 2021 từ cấp tỉnh, huyện đến xã của Quảng Nam tiếp nhận 330.097 hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính (TTHC); trong đó đã giải quyết 227.759 hồ sơ, gồm 180.437 hồ sơ giải quyết đúng hạn (chiếm 80%).

Trong năm, thông qua hệ thống tiếp nhận xử lý phản ánh, kiến nghị trên Cổng dịch vụ công quốc gia và đường dây nóng cải cách TTHC, Phòng Kiểm soát TTHC đã tiếp nhận 161 phản ánh, kiến nghị của tổ chức, công dân về quy định hành chính. Trong đó đã xử lý và trả lời 61 phản ánh, kiến nghị; 99 phản ánh, kiến nghị đang trong quá trình xử lý.

Về thực hiện TTHC trên môi trường điện tử, đến nay 100% sở ban ngành và UBND cấp huyện đã triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC. Đồng thời phê duyệt danh mục 218 dịch vụ công cấp huyện và 91 dịch vụ công cấp xã đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 thuộc phạm vi quản lý, thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện và xã.

TAGS

Giảm 50% phí làm thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4

VINH ANH |

(QNO) - Từ ngày 31.12, UBND tỉnh quyết định giảm 50% mức thu phí, lệ phí đối với các thủ tục hành chính sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn tỉnh.

Thành lập Ban Chỉ đạo, tổ giúp việc về cải cách hành chính và chuyển đổi số tỉnh Quảng Nam

H.ĐẠO - T.ANH |

(QNO) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa có quyết định thành lập Ban chỉ đạo, tổ giúp việc về cải cách hành chính và chuyển đổi số tỉnh Quảng Nam.