Nâng cao chất lượng cung cấp và sử dụng dịch vụ công trực tuyến

PHƯƠNG THUẬN - VĂN TOÀN |

(QNO) - Chiều 5/6, Bộ TT&TT - cơ quan thường trực Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số tổ chức hội nghị thúc đẩy nâng cao chất lượng cung cấp và sử dụng dịch vụ công (DVC) trực tuyến.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Quảng Nam. Ảnh: THUẬN-TOÀN
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Quảng Nam. Ảnh: THUẬN - TOÀN

Hội nghị đã giới thiệu dự thảo Bộ tiêu chí đánh giá cổng DVC; kết quả đánh giá thử nghiệm Bộ tiêu chí đánh giá cổng DVC và đề xuất lộ trình, nhiệm vụ, giải pháp cho các bộ ngành, địa phương, doanh nghiệp.

Theo dự thảo Bộ tiêu chí đánh giá cổng DVC, có 3 trụ cột đánh giá với tổng điểm 100, bao gồm: tiêu chí đánh giá chức năng (70 điểm), tiêu chí đánh giá hiệu năng (20 điểm) và tiêu chí đánh giá khả năng truy cập thông tin thuận tiện (10 điểm). Đánh giá chất lượng cổng DVC bộ ngành, địa phương được chia thành 5 mức độ như sau: mức độ A từ 90 đến 100 điểm, mức độ B từ 80 đến 89 điểm, mức độ C từ 65 đến 79 điểm, mức độ D từ 50 đến 64 điểm và mức độ E dưới 50 điểm.

Theo khảo sát của Bộ TT&TT, đến nay tỷ lệ bộ ngành, địa phương đã ban hành kế hoạch hành động cụ thể để triển khai các hoạt động nâng cao chất lượng và hiệu quả cung cấp DVC trực tuyến chỉ đạt 43,37%. Tỷ lệ bộ ngành, địa phương hoàn thành triển khai hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh trên cơ sở hợp nhất cổng DVC và hệ thống một cửa điện tử đạt 92,77%…

Tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh một số mục tiêu chủ yếu của chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025. Đồng thời đề nghị các bộ ngành, địa phương rà soát và lựa chọn các thủ tục hành chính đủ điều kiện đảm bảo triển khai DVC trực tuyến toàn trình và một phần theo đúng quy định; đẩy mạnh triển khai việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

Cạnh đó, tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ công nghệ số cộng đồng, góp phần tăng tỷ lệ người dân sử dụng DVC trực tuyến. Đa dạng và nâng cao chất lượng các kênh tương tác, hỗ trợ người dân...

TAGS