Nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính trên hệ thống một cửa điện tử

A.B |

(QNO) - UBND tỉnh vừa có Công văn 2692 yêu cầu các sở ngành, địa phương nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) trên hệ thống một cửa điện tử.

Theo đánh giá của UBND tỉnh, trong 4 tháng đầu năm 2022, hầu hết các sở, ban ngành, địa phương thực hiện tiếp nhận, giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân trên hệ thống một cửa điện tử đảm bảo yêu cầu theo quy định.

Qua thống kê kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ TTHC tại bộ phận một cửa, một số sở, địa phương có số lượng hồ sơ tiếp nhận, giải quyết tương đối nhiều như Sở Công Thương (59.46 hồ sơ), Sở Tư pháp (3.416 hồ sơ), Sở Giao thông vận tải (2.832 hồ sơ), Điện Bàn (9.795 hồ sơ), Tam Kỳ (7.647 hồ sơ), Hội An (5.979 hồ sơ), Duy Xuyên (5.337 hồ sơ), Thăng Bình (4.486 hồ sơ)…

Tuy nhiên, vẫn còn một số sở, ban ngành, địa phương chưa quan tâm đúng mức, không thường xuyên cập nhật, sử dụng hệ thống nên số lượng hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết qua hệ thống một cửa điện tử còn khá thấp và số liệu chênh lệch cao so với các đơn vị, địa phương khác như Nam Giang (166 hồ sơ), Tây Giang (117 hồ sơ), Đông Giang (288 hồ sơ), Nam Trà My (438 hồ sơ), Nông Sơn (378 hồ sơ), Phước Sơn (411 hồ sơ)…

Một số địa phương có tỷ lệ hồ sơ trễ hạn/tổng số hồ sơ đã giải quyết trên hệ thống một cửa điện tử cao như Hiệp Đức (49,23%), Thăng Bình (47,6%), Tiên Phước (43,78%), Núi Thành (41,51%), Hội An (37,76), Đông Giang (35,45%), Phú Ninh (30,22%).

Để tiếp tục nâng cao chất lượng giải quyết TTHC tại bộ phận một cửa các cấp qua hệ thống một cửa điện tử, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành, địa phương tiếp tục thực hiện tháng cao điểm giải quyết TTHC trên môi trường điện tử thông qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4.

Các đơn vị có số lượng hồ sơ tiếp nhận giải quyết TTHC còn thấp cần nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong chỉ đạo, triển khai tại cơ quan, đơn vị quản lý. Thường xuyên kiểm tra, theo dõi tình hình xử lý, giải quyết TTHC trên hệ thống một cửa điện tử.

Chấn chỉnh, khắc phục tình trạng không thực hiện tiếp nhận hồ sơ giải quyết TTHC qua hệ thống một cửa điện tử hoặc có tiếp nhận nhưng chỉ một số thủ tục, chưa thực hiện đầy đủ 100% hồ sơ giải quyết TTHC và các hồ sơ đã giải quyết xong nhưng không cập nhật, xử lý trên hệ thống, dẫn đến hồ sơ tồn đọng, quá hạn kéo dài...

UBND tỉnh yêu cầu rà soát từng trường hợp, xác định nguyên nhân, xem xét trách nhiệm cụ thể của từng cá nhân, bộ phận liên quan. Thường xuyên kiểm tra tình trạng giải quyết hồ sơ của đơn vị được cập nhật trên Bản đồ thực thi thể chế tại địa chỉ: bandotheche.quangnam.gov.vn để kịp thời tiếp nhận, xử lý hồ sơ đảm bảo thời gian theo quy định, nhất là hồ sơ đang ở trạng thái “đang xử lý trễ”.

Đối với cơ quan, đơn vị, địa phương có hồ sơ trễ hạn yêu cầu thực hiện nghiêm túc việc gửi thư xin lỗi đối với tổ chức, cá nhân có hồ sơ trễ hạn. Sở Tài nguyên và môi trường chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai Quảng Nam, chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai các địa phương tiếp nhận và cập nhật đầy đủ quy trình, trạng thái giải quyết TTHC về đất đai để thống kê, theo dõi, đồng thời có giải pháp khắc phục tình trạng giải quyết trễ hạn TTHC thuộc lĩnh vực đất đai.

UBND tỉnh yêu cầu Sở Thông tin và truyền thông thường xuyên kiểm tra, hoàn thiện hệ thống một cửa điện tử đảm bảo ổn định thông suốt, thuận lợi cho người sử dụng và kiểm soát chặt chẽ tiến độ hồ sơ từ khi tiếp nhận, luân chuyển xử lý và trả kết quả. Truy xuất từng hồ sơ và trách nhiệm của cá nhân, bộ phận liên quan trong quá trình xử lý hồ sơ theo quy trình...

TAGS

Nam Trà My gặp khó trong thực hiện cơ chế một cửa điện tử

HÀN GIANG |

Sáng 29.3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu có cuộc kiểm tra về tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số trên địa bàn huyện Nam Trà My trong 3 tháng đầu năm 2022.

Kết quả giải quyết thủ tục hành chính mức độ 3, 4 của Tam Kỳ đạt tỷ lệ thấp

NGUYÊN ĐOAN |

Chiều 24.3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu có cuộc kiểm tra về tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số trên địa bàn TP.Tam Kỳ năm 2022.

Hội An triển khai tháng cao điểm giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường mạng

P.S |

Thực hiện chỉ thị của UBND tỉnh về tháng cao điểm giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, từ ngày 10.3, Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của TP.Hội An và các xã, phường trên địa bàn tiếp nhận và giải quyết hồ sơ, thủ tục bằng hình thức trực tuyến (không tiếp nhận bản giấy, trực tiếp) đối với các thủ tục hành chính đã được phê duyệt dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 có quy trình giải quyết trong nội bộ các cơ quan hành chính nhà nước.

Triển khai tháng cao điểm giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

CHÂU NỮ |

Ngày 1.3, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 04 triển khai tháng cao điểm toàn tỉnh ra quân giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) trên môi trường điện tử thông qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. Theo chỉ thị, Quảng Nam chọn các tháng 3, 6, 9, 12 hằng năm làm tháng cao điểm giải quyết TTHC trên môi trường điện tử, bắt đầu từ tháng 3.2022.

Tây Giang tập huấn ứng dụng các phần mềm điện tử giải quyết thủ tục hành chính

HIỀN THÚY |

(QNO) - Trong 4 ngày (từ 22 - 25.2), UBND huyện Tây Giang tổ chức tập huấn các ứng dụng hệ thống phần mềm một cửa điện tử, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và hệ thống báo cáo LRIS, GLIS cho cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện.

Tăng cường giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4

NAM PHƯƠNG |

(QNO) - Sở Nội vụ vừa có công văn yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19

AN BÌNH |

(QNO) - UBND tỉnh vừa có Công văn 812 yêu cầu đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC) trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19.

Nâng cấp cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử

AN BÌNH |

(QNO) - Sở Thông tin và truyền thông vừa có Công văn 851 về triển khai phiên bản nâng cấp cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử vào tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính.