Núi Thành đẩy nhanh quy trình số hóa tại bộ phận “một cửa”

VĂN PHIN |

Huyện Núi Thành đang tích cực đẩy nhanh quy trình số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả thủ tục hành chính tại bộ phận “một cửa” các cấp và cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND huyện.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND huyện Núi Thành nâng cao hiệu quả công tác nhờ được đẩy nhanh quy trình số hóa hồ sơ, giấy tờ. Ảnh: VĂN PHIN
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND huyện Núi Thành nâng cao hiệu quả công tác nhờ được đẩy nhanh quy trình số hóa hồ sơ, giấy tờ. Ảnh: VĂN PHIN

Với việc triển khai thực hiện đề án đổi mới cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, huyện Núi Thành lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo chất lượng công tác cải cách hành chính.

Lãnh đạo Phòng Nội vụ huyện Núi Thành cho biết, huyện đang đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động quản lý, cung cấp dịch vụ công, thay đổi cách thức quản trị hành chính từ truyền thống sang hiện đại, góp phần hình thành công dân số, doanh nghiệp số, thúc đẩy kinh tế - xã hội số, chính quyền số, bảo đảm tính khả thi, hiệu quả.

Đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính, gắn với số hóa và sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Huyện Núi Thành đề ra mục tiêu thực hiện cụ thể. Trước mắt, năm 2021 - 2022 triển khai quy trình số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận “một cửa” UBND huyện và các cơ quan chuyên môn.

Hoàn thành việc số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực đạt tối thiểu tương ứng 20% và 15% đối với kết quả thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện, cấp xã để đảm bảo việc kết nối chia sẻ dữ liệu trong giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

Phối hợp với bộ, ngành trung ương hoàn thành việc kết nối, chia sẻ dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và đăng ký doanh nghiệp với Cổng dịch vụ công tỉnh phục vụ xác thực, định danh và cắt giảm, đơn giản hóa hồ sơ, giấy tờ công dân, doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận “một cửa” các cấp.

Giai đoạn 2023 - 2025, tăng tỷ lệ số hóa, ký số và lưu trữ điện tử đối với hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã được giải quyết thành công trong mỗi năm thêm 20% đối với mỗi cấp hành chính cho đến khi đạt 100% để đảm bảo việc kết nối chia sẻ dữ liệu trong giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Giảm thời gian chờ đợi của người dân, doanh nghiệp xuống còn tối đa 15 phút/lượt giao dịch làm thủ tục hành chính, thời gian tiếp nhận, xử lý hồ sơ tối thiểu 30 phút/hồ sơ vào năm 2025.

Để đạt mục tiêu đề ra, huyện Núi Thành đang rà soát, nâng cấp, hoàn thiện cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin; nâng cấp hoàn thiện Cổng dịch vụ công và hệ thống một cửa điện tử đáp ứng theo yêu cầu.

Gắn kết việc số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính với quá trình tiếp nhận, xử lý thủ tục hành chính tại bộ phận “một cửa” các cấp, tạo cơ sở hình thành hệ thống dữ liệu đầy đủ và chính xác. Thực hiện kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia, Cơ sở dữ liệu bộ, ngành trung ương, tỉnh với các hệ thống có liên quan của huyện để phục vụ đơn giản hóa thủ tục hành chính.

Ông Lê Văn Sinh - Chủ tịch UBND huyện Núi Thành cho hay, yêu cầu đặt ra là việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức được thực hiện nhanh chóng, hiệu quả, tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại theo hướng không phụ thuộc vào địa giới hành chính, gắn với số hóa.

Sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, tăng năng suất lao động, góp phần hình thành công dân số, doanh nghiệp số trong xây dựng nền hành chính hiện đại.

TAGS