Phấn đấu năm 2023, chỉ số PCI của Quảng Nam trong top 20 cả nước

NAM PHƯƠNG |

(QNO) - Ngày 28/6, UBND tỉnh ban hành kế hoạch cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2023 và những năm tiếp theo.

Mục tiêu kế hoạch là nâng cao chất lượng, quản lý điều hành của các sở, ban ngành, địa phương; cải thiện hơn nữa hình ảnh môi trường đầu tư kinh doanh của Quảng Nam, hướng đến sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp; tạo động lực cho thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp, góp phẩn thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Tập trung cải thiện nâng cao điểm số các chỉ số thành phần được gắn trọng số cao (chiếm 15%) và ảnh hưởng lớn đến tổng điểm PCI gồm: tính năng động, chi phí không chính thức, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp; đồng thời tiếp tục cải thiện, nâng cao thứ hạng các chỉ số: gia nhập thị trường, tiếp cận đất đai, tính minh bạch, chi phí thời gian, cạnh tranh bình đẳng, đào tạo lao động, thiết chế pháp lý và an ninh trật tự.

Phấn đấu năm 2023, thứ hạng PCI tỉnh Quảng Nam đứng trong top 20 của cả nước.

Để đạt mục tiêu trên, UBND tỉnh đề ra giải pháp tập trung thực hiện nghiêm túc, nhất quán, đầy đủ các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số PCI, đặc biệt là các nhiệm vụ, công việc liên quan đến người dân, doanh nghiệp.

Ưu tiên giải quyết ngay các thủ tục hành chính (TTHC) liên quan đến doanh nghiệp. Không tự đặt thêm điều kiện kinh doanh dưới mọi hình thức; chủ động đề xuất cắt giảm TTHC, cắt giảm thành phần hồ sơ không cần thiết, còn chồng chéo và không hợp lý; cắt giảm mạnh các mẫu đơn, tờ khai có nội dung trùng lặp thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh, cơ quan, đơn vị, rút ngắn hơn nữa thời gian giải quyết TTHC ở các cấp chính quyền so với quy định.

Rà soát các loại phí, lệ phí và thực hiện TTHC niêm yết tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, huyện và bộ phận một cửa cấp huyện để doanh nghiệp tra cứu, áp dụng khi giải quyết TTHC. Thường xuyên rà soát, bổ sung cập nhật danh mục TTHC, công khai đầy đủ thành phần hồ sơ, địa chỉ tiếp nhận TTHC... trên Cổng dịch vụ công tỉnh, Cổng dịch vụ công quốc gia.

Được biết, chỉ số PCI năm 2022 của tỉnh đạt 66,62 điểm (tăng 0,38 điểm so với năm 2021), xếp thứ 22/63 tỉnh thành (giảm 3 bậc so với năm 2021). Trong 10 chỉ số thành phần, có 4 chỉ số tăng điểm và 6 chỉ số giảm điểm.

TAGS