Phối hợp giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

CHÂU NỮ |

(QNO) - UBND tỉnh vừa ban hành quy chế phối hợp giữa Trung tâm Phục vụ hành chính công Quảng Nam (gọi tắt là Trung tâm) với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan trong việc giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) tại trung tâm.

UBND tỉnh yêu cầu nguyên tắc chung là phải đảm bảo giải quyết TTHC kịp thời, chính xác, theo đúng quy định của pháp luật; lấy sự hài lòng của tổ chức, cá nhân làm thước đo đánh giá kết quả tổ chức hoạt động của trung tâm và kết quả thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên làm việc tại trung tâm.

Trung tâm là đầu mối chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc công khai, hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết TTHC và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân và một số công việc khác có liên quan đến quy trình giải quyết TTHC.

Quy chế quy định cụ thể những hành vi không được làm trong giải quyết TTHC tại trung tâm, trong đó cán bộ, công chức, viên chức được giao nhiệm vụ hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, giải quyết, trả kết quả giải quyết TTHC không được có hành vi cửa quyền, sách nhiễu, gây phiền hà, khó khăn cho tổ chức, cá nhân thực hiện TTHC; không được tiết lộ thông tin về hồ sơ, tài liệu và các thông tin liên quan đến bí mật của tổ chức, cá nhân hoặc sử dụng thông tin đó để trục lợi.

Tổ chức, cá nhân có yêu cầu giải quyết TTHC không được có hành vi gian lận, mạo nhận, chiếm đoạt, sử dụng trái phép hồ sơ, tài liệu, kết quả giải quyết TTHC; không được vu khống, phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo, mạo danh người khác để tố cáo sai sự thật, không có căn cứ, không có chứng cứ chứng minh hành vi vi phạm pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, cơ quan có thẩm quyền trong hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết TTHC.

Doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích và doanh nghiệp, cá nhân được thuê hoặc được ủy quyền thực hiện TTHC không được cản trở quá trình giải quyết TTHC.

UBND tỉnh quy định cụ thể trách nhiệm phối hợp trong giải quyết, rà soát TTHC, thực hiện chế độ chính sách, bố trí vị trí, trang thiết bị làm việc; quản lý cán bộ, công chức, viên chức tại Trung tâm; tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị; cơ chế trao đổi thông tin, công việc.

Trong đó, trung tâm có nhiệm vụ niêm yết, công khai đầy đủ, kịp thời các TTHC được tiếp nhận và giải quyết tại trung tâm của các cơ quan, đơn vị đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt quyết định công bố.

Cùng với đó, công khai số điện thoại, địa chỉ hộp thư điện tử, Tổng đài thông tin dịch vụ công 1022, phần mềm đánh giá, phiếu đánh giá góp ý, hộp thư góp ý... của trung tâm để tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức và cá nhân trong quá trình thực hiện TTHC tại trung tâm.

Đồng thời, tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân đối với việc giải quyết TTHC và việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức tại Trung tâm.

Các cơ quan, đơn vị có TTHC giải quyết tại trung tâm có trách nhiệm hướng dẫn, tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt hồ sơ TTHC của tổ chức, cá nhân tại trung tâm theo đúng quy định.

TAGS

Chỉ 1/98 thủ tục hành chính của Sở TN-MT không chuyển sang Trung tâm Phục vụ hành chính công

T.D |

Sở Tài nguyên và môi trường cho hay, cơ quan này đã chuyển 97/98 thủ tục hành chính (chiếm 98,9%) sang tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. 

Tiếp nhận và trả kết quả 1.158 thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

CHÂU NỮ |

(QNO) - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 966 phê duyệt danh mục 1.158 thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của 15 sở, ban ngành chuyển giao cho dịch vụ bưu chính công ích thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trong năm 2021.

Thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công Quảng Nam

NAM PHƯƠNG |

UBND tỉnh vừa có quyết định thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công Quảng Nam, trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh, trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư tỉnh.