Phối hợp thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính

AN BÌNH |

(QNO) - UBND tỉnh vừa ban hành quy chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính (CCHC).

Theo đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương phối hợp trong chỉ đạo, điều hành công tác CCHC như phối hợp xây dựng kế hoạch, chương trình, đề án về CCHC; đề xuất các chủ trương, chính sách, giải pháp đẩy mạnh công tác CCHC...

Phối hợp xây dựng, triển khai kế hoạch cải thiện, nâng cao chỉ số CCHC của tỉnh và xác định, xây dựng báo cáo tự chấm điểm CCHC của tỉnh gửi Bộ Nội vụ theo quy định. Thẩm định các nội dung liên quan đến tự đánh giá, chấm điểm xác định chỉ số CCHC của sở, ban ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Phối hợp trong công tác thông tin tuyên truyền CCHC; tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra CCHC hằng năm và đột xuất. Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao.

TAGS