Phú Ninh: Xác nhận pháp lý bộ hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính giữa các xã, thị trấn

ĐÔNG YÊN |

(QNO) – UBND các xã, thị trấn thuộc huyện Phú Ninh vừa tiến hành ký xác nhận pháp lý bộ hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính giữa các địa phương.

Phú Ninh tiến đến hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính các cấp trên địa bàn huyện. Ảnh: Đ.Y
Phú Ninh tiến đến hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính các cấp trên địa bàn huyện. Ảnh: Đ.Y

Thực hiện Quyết định số 513, ngày 2/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Dự án hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính (Dự án 513), việc triển khai công tác thi công ngoại nghiệp Dự án 513 trên địa bàn huyện Phú Ninh đã hoàn thành. Và đã được đoàn kiểm tra của Cục Đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý (Bộ TN-MT) tổ chức nghiệm thu kỹ thuật ngoại nghiệp.

Đồng thời, Sở Nội vụ giao đơn vị thi công Dự án 513 là Nhà xuất bản Tài nguyên – môi trường và bản đồ Việt Nam hoàn thành kiểm tra, ký xác nhận pháp lý bộ hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính cấp xã, gốc nội nghiệp trên địa bàn huyện.

Trên cơ sở đó, UBND các xã, thị trấn đã thực hiện việc kiểm tra, ký xác nhận pháp lý bộ hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính giữa các địa phương trên địa bàn huyện Phú Ninh.

Dự kiến sau khi hoàn chỉnh các hồ sơ liên quan đến địa giới hành chính cấp xã sẽ tiến hành ký pháp lý địa giới hành chính cấp huyện, tiến đến hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính các cấp trên địa bàn huyện.

TAGS

Phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi ở Phú Ninh: Mạnh dạn sản xuất theo hướng hàng hóa

HÀN GIANG |

Phong trào nông dân thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi ở huyện Phú Ninh giai đoạn 2018 - 2023 có bước phát triển về lượng và chất. Nông dân mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với thị trường tiêu thụ.