Quảng Nam phấn đấu nằm trong nhóm 20 tỉnh, thành đứng đầu cả nước về chỉ số cải cách hành chính

AN BÌNH |

(QNO) - Ngày 19.8, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch 5442 về cải thiện chỉ số cải cách hành chính (CCHC) tỉnh Quảng Nam năm 2021.

Năm 2020, chỉ số CCHC của Quảng Nam xếp thứ 42/63 tỉnh thành với 83,4 điểm, giảm 7 bậc so với 2019.
Chỉ số CCHC của Quảng Nam năm 2020 xếp thứ 42/63 tỉnh thành, giảm 7 bậc so với 2019. Đồ họa: HÒA TIÊN

Theo kế hoạch, Quảng Nam tập trung bám sát tiêu chí đánh giá công tác CCHC của Bộ Nội vụ, văn bản hướng dẫn của bộ, ngành trung ương đối với từng lĩnh vực CCHC, thực hiện nhất quán và đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp. Phấn đấu năm 2021, chỉ số CCHC của tỉnh đạt kết quả từ 85% trở lên và nằm trong nhóm 20 tỉnh, thành phố đứng đầu cả nước.

Tập trung cải thiện, nâng cao thứ hạng từng lĩnh vực của chỉ số CCHC năm 2021. Cụ thể, phấn đấu trong nhóm 15 tỉnh, thành phố đứng đầu cả nước ở lĩnh vực “chỉ đạo, điều hành CCHC” và “hiện đại hóa hành chính”; nhóm 10 tỉnh, thành phố đứng đầu cả nước ở lĩnh vực “xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật tại tỉnh” và “cải cách thủ tục hành chính”.

Phấn đấu trong nhóm 20 tỉnh, thành phố đứng đầu cả nước ở lĩnh vực “cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước” và “tác động của cải cách hành chính đến người dân, tổ chức và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh”; nhóm 5 tỉnh, thành phố đứng đầu cả nước ở lĩnh vực “tài chính công” và “xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức”.

Năm 2020, chỉ số CCHC của Quảng Nam xếp thứ 42/63 tỉnh thành với 83,46 điểm, giảm 7 bậc so với 2019. Cụ thể ở các lĩnh vực: “chỉ đạo, điều hành CCHC” đạt 7,85/8,5 điểm, xếp vị thứ 28/63 tỉnh thành; “hiện đại hóa hành chính” đạt 13,35/15 điểm, xếp 20; “xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật” đạt 9/10 điểm, xếp 14; “cải cách thủ tục hành chính” đạt 12,88/13,5 điểm, xếp 20; “cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước” đạt 9,34/11,5 điểm, xếp 45.

Lĩnh vực “tác động của cải cách hành chính đến người dân, tổ chức và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh” gồm: chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước đạt 8,06/10 điểm, xếp 53, tác động CCHC đến phát triển kinh tế - xã hội: 0/6 điểm; “tài chính công” đạt 10,73/12 điểm, xếp thứ 7; “xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức” đạt 12,22/13,5 điểm, xếp thứ 8.

TAGS

Bắc Trà My vào nhóm đầu cải cách hành chính

HÀN GIANG |

UBND tỉnh vừa công bố kết quả đánh giá Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2020, lần đầu tiên huyện Bắc Trà My đứng vào nhóm đầu, chỉ sau Tam Kỳ và Thăng Bình, với 81,20 điểm.

Nâng cao chỉ số cải cách hành chính: Không thay đổi sẽ khó cải thiện

HÀN GIANG |

Trao đổi với phóng viên Báo Quảng Nam về kết quả đánh giá, xếp hạng cải cách hành chính (CCHC) của các sở, ngành, địa phương năm 2020, Giám đốc Sở Nội vụ - Trần Thị Kim Hoa nhìn nhận: Việc thực hiện nhiệm vụ CCHC của các sở, ngành, địa phương cơ bản duy trì theo chiều hướng tiến bộ tích cực, mặc dù bộ tiêu chí ban hành năm 2020 đặt ra yêu cầu cao hơn, toàn diện hơn so với năm trước. Tuy nhiên vẫn còn một số mặt hạn chế nếu không kịp thời khắc phục sẽ khó cải thiện vị thứ trên bảng xếp hạng.

Sở Giao thông vận tải, Cục Thuế và TP.Tam Kỳ dẫn đầu chỉ số cải cách hành chính

AN BÌNH |

(QNO) - Ngày 21.7.2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định 2031 phê duyệt và công bố chỉ số cải cách hành chính (CCHC) của sở, ban ngành, cơ quan ngành dọc cấp tỉnh và UBND huyện, thị xã, thành phố năm 2020.