Quảng Nam tăng 0,14 điểm và tăng 4 bậc chỉ số PAPI

T.D |

(QNO) - Sáng nay 12/4, Chương trình phát triển Liên hiệp quốc (UNDP) phối hợp Trung tâm Nghiên cứu phát triển, hỗ trợ cộng đồng, Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học MTTQ Việt Nam, Công ty Phân tích thời gian thực đã công bố Chỉ cố hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) 2022.

Quang cảnh Hội nghị công bố Chỉ số PAPI 2022.
Hội nghị công bố chỉ số PAPI năm 2022 vào sáng 12/4 tại Hà Nội. Ảnh: qdnd.vn

Chỉ số PAPI đánh giá theo 8 chỉ số nội dung (28 chỉ số nội dung thành phần và hơn 120 chỉ tiêu thành phần về hiệu quả quản trị và hành chính công) thông qua 16.117 người trả lời được lựa chọn ngẫu nhiên trên 63 tỉnh thành.

Tám chỉ số nội dung bao gồm: tham gia của người dân cấp cơ sở; công khai, minh bạch trong việc ra quyết định ở địa phương; trách nhiệm giải trình với người dân; kiểm soát tham nhũng trong khu vực công; thủ tục hành chính công; cung ứng dịch vụ công; quản trị môi trường; quản trị điện tử.

So với năm 2021, năm 2022 có 33 tỉnh thành có mức độ cải thiện đáng kể ở chỉ số tham gia của người dân cấp cơ sở; 18 tỉnh thành có mức độ cải thiện đáng kể ở chỉ số công khai, minh bạch trong việc ra quyết định ở địa phương và 30 tỉnh thành có mức độ cải thiện đáng kể ở chỉ số quản trị điện tử.

Tuy nhiên, 29 tỉnh thành giảm sút đáng kể ở chỉ số quản trị môi trường; 18 tỉnh thành giảm sút đáng kể ở chỉ số kiểm soát tham nhũng trong khu vực công và 18 tỉnh thành giảm sút đáng kể ở chỉ số cung ứng dịch vụ công.

Kết quả khảo sát ghi nhận Quảng Nam xếp vị thứ 31/63 tỉnh thành với 42,24 điểm, tăng 0,14 điểm và tăng 4 bậc so năm 2021.

Trong 8 chỉ số nội dung, Quảng Nam có 5 chỉ số tăng điểm (tham gia của người dân cấp cơ sở, công khai minh bạch trong việc ra quyết định ở địa phương, trách nhiệm giải trình với người dân, thủ tục hành chính công, quản trị điện tử) và 3 chỉ số giảm điểm (kiểm soát tham nhũng trong lĩnh vực công, cung ứng dịch vụ công, quản trị môi trường).

Khảo sát cũng ghi nhận Quảng Nam có 1 chỉ số nằm trong nhóm đạt điểm cao nhất (cung ứng dịch vụ công đạt 8,06/8,12 điểm, dù giảm 0,06 điểm), 2 chỉ số thuộc nhóm điểm trung bình cao (công khai minh bạch trong việc ra quyết định ở địa phương, trách nhiệm giải trình với người dân) và 5 chỉ số đạt điểm trung bình thấp (tham gia người dân cấp cơ sở, kiểm soát tham nhũng khu vực công, thủ tục hành chính công, quản trị môi trường, quản trị điện tử).

TAGS