Quảng Nam tăng 9 bậc về chỉ số cải cách hành chính

V.A - Đ.Y |

(QNO) - Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2021 của Quảng Nam đạt 86,58%, đứng thứ 33/63 tỉnh thành, tăng 9 bậc so với năm 2020.

Năm 2021, Quảng Nam tăng 11 bậc về chỉ số cải cách hành chính. Ảnh: V.A
PAR INDEX năm 2021 của Quảng Nam đạt 86,58%, tăng 9 bậc so với 2020. Ảnh: V.A

Sáng nay 25.5, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ tổ chức hội nghị công bố chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) và chỉ số CCHC (PAR INDEX) năm 2021 của các bộ ngành, tỉnh thành trực thuộc Trung ương.

PAR INDEX của các bộ ngành được phân loại 3 nhóm điểm. Nhóm đạt chỉ số hơn 90% gồm Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; nhóm đạt từ hơn 80% đến dưới 90% gồm 13 đơn vị; nhóm dưới 80% có 1 đơn vị là Bộ KH-CN (78,72%).

PAR INDEX của các tỉnh thành cũng được phân theo 3 nhóm. Nhóm A đạt chỉ số từ 90% trở lên gồm Hải Phòng (91,8%), Quảng Ninh (91,14%), Đà Nẵng (90,25%); nhóm B từ 80% đến dưới 90% gồm 59 tỉnh thành; nhóm C dưới 80% chỉ có Kiên Giang (đạt 79,97%).

Đối với Quảng Nam, PAR INDEX đạt 86,58% (nhóm B), đứng thứ 33/63 tỉnh thành, tăng 9 bậc so với năm 2020 (năm 2020 đạt 83,46%, xếp thứ 42).

PAR INDEX năm 2021 của
Kết quả PAR INDEX năm 2021 của 63 tỉnh thành.

Theo đánh giá, PAR INDEX năm 2021 của các tỉnh thành có giá trị trung bình cao nhất từ trước đến nay, đạt 86,37%, cao hơn 2,65% so với năm 2020 (đạt 83,72%) và có năm thứ 3 liên tiếp đạt giá trị trung bình hơn 80%. 

Đối với SIPAS năm 2021 của các tỉnh thành, Quảng Ninh đứng nhất, Hải Phòng thứ hai và Hưng Yên thứ ba. Quảng Nam đạt 84,24%, đứng thứ 57 (năm 2020 đạt 80,98%, xếp thứ 53).

Kết quả PAR INDEX hằng năm đã trở thành công cụ quản lý quan trọng, giúp xác định rõ ưu khuyết điểm trong thực hiện nhiệm vụ CCHC của từng bộ ngành, địa phương; đồng thời cá thể hóa trách nhiệm đến từng cá nhân, tổ chức trong thực hiện nhiệm vụ CCHC, góp phần nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của người đứng đầu bộ ngành, địa phương, đơn vị.

TAGS

Phối hợp thực hiện tốt công tác cải cách hành chính

D.LỆ |

Chiều 5.5, Sở Nội vụ và Công đoàn Viên chức tỉnh ký kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2022 - 2025.

Duy Xuyên đẩy mạnh cải cách hành chính

VĂN SỰ – PHI THÀNH |

Chính quyền huyện Duy Xuyên tập trung nâng cao chất lượng cán bộ công chức, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, từng bước xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, hiệu quả.

Cải cách hành chính ở huyện Núi Thành: Tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả công vụ

VĂN PHIN |

Với những giải pháp đồng bộ, công tác cải cách hành chính của huyện Núi Thành có bước đột phá: bộ máy nhà nước từng bước tinh gọn, hoạt động ngày càng hiệu lực, hiệu quả.

Giám sát cải cách hành chính qua bản đồ thực thi thể chế

VINH ANH |

(QNO) - UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị hoàn thiện bản đồ thực thi thể chế (http://bandotheche.quangnam.gov.vn) để giám sát triển khai cải cách hành chính (CCHC) của các sở, ngành và đơn vị cấp huyện, xã trong tỉnh.