Quảng Nam thí điểm tiếp công dân trực tuyến

AN BÌNH |

(QNO) - Ngày 19.8, UBND tỉnh ban hành Công văn 5438 về triển khai thí điểm và xây dựng đề án tiếp công dân trực tuyến.

Để công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo quy định pháp luật và đảm bảo phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới, UBND tỉnh sẽ triển khai thí điểm tiếp công dân định kỳ trực tuyến của lãnh đạo tỉnh (Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh) tại hai điểm cầu tỉnh và huyện.

UBND tỉnh đề nghị, trước mắt sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện có để đảm bảo tiến độ phục vụ buổi tiếp công dân trực tuyến của Thường trực HĐND tỉnh vào ngày 10.9.2021. Đồng thời nghiên cứu lắp đặt hệ thống điểm cầu tại trụ sở tiếp công dân tỉnh để phục vụ công tác tiếp công dân.

Các địa phương chuẩn bị điều kiện cần thiết tại điểm cầu của huyện, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân có nguyện vọng được gặp lãnh đạo tỉnh (qua điểm cầu) để tiếp công dân.

Đối với việc xây dựng đề án tiếp công dân trực tuyến, UBND tỉnh giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy, Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh xây dựng đề án, báo cáo Thanh tra Chính phủ xem xét, cho ý kiến chỉ đạo.

TAGS