Quảng Nam tinh giản 170 biên chế đợt 1 năm 2022

A.B |

(QNO) - Tại Quyết định 3764 (ngày 23.12.2021), UBND tỉnh phê duyệt danh sách cán bộ, công chức, viên chức tinh giản biên chế đợt 1 năm 2022 gồm 170 người.

Trong danh sách tinh giản biên chế đợt 1 năm 2022 có 158 người nghỉ hưu trước tuổi và 12 người thôi việc ngay.

Các trường hợp tinh giản phần lớn thuộc trường hợp dôi dư do rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, nhân sự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; hoặc cơ cấu lại cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm, nhưng không thể bố trí, sắp xếp được việc làm khác.

Có trường hợp chưa đạt trình độ đào tạo theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ quy định đối với vị trí việc làm đang đảm nhiệm, nhưng không có vị trí việc làm khác phù hợp để bố trí, cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý.

Một số trường hợp có 2 năm liên tiếp liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế có 1 năm được xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành nhiệm vụ và 1 năm không hoàn thành nhiệm vụ nhưng không thể bố trí việc làm khác phù hợp, cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý.

Hoặc trường hợp có 2 năm liên tiếp liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế nhưng trong từng năm đều có tổng số ngày nghỉ làm việc bằng hoặc cao hơn số ngày nghỉ tối đa do ốm đau theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội...

Dự toán kinh phí thực hiện tinh giản biên chế đợt 1 năm 2022 hơn 28,7 tỷ đồng. Trong đó kinh phí thực hiện chế độ nghỉ hưu trước tuổi hơn 26,1 tỷ đồng, chế độ thôi việc ngay hơn 2,57 tỷ đồng.

TAGS

Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Thanh Quốc có đơn xin nghỉ hưu trước tuổi

X.PHÚ |

(QNO) - Tối nay 17.12, trao đổi với PV Báo Quảng Nam, Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Thanh Quốc cho biết đã có đơn xin nghỉ hưu trước tuổi.

Quảng Nam thực hiện vượt mục tiêu tinh giản biên chế

CHÂU NỮ |

Báo cáo kết quả tinh giản biên chế giai đoạn 2016 - 2021 của UBND tỉnh cho biết, đến năm 2021 Quảng Nam giảm được 10,8% biên chế công chức và 11,6% biên chế viên chức sự nghiệp so với năm 2015.