Quảng Nam tinh giản biên chế 120 trường hợp đợt 1 năm 2023

M.L |

(QNO) - UBND tỉnh vừa có Quyết định 3526 phê duyệt danh sách 120 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tinh giản biên chế đợt 1 năm 2023, trong đó nghỉ hưu trước tuổi 113 người và thôi việc ngay 7 người.

UBND tỉnh giao Sở Nội vụ kiểm tra, rà soát và chịu trách nhiệm về điều kiện, tiêu chuẩn của 120 trường hợp được xét tinh giản biên chế đợt 1 năm 2023. Đồng thời thông báo cho cơ quan, đơn vị, địa phương có cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tinh giản biên chế thực hiện các thủ tục về nghỉ hưu trước tuổi và thôi việc ngay.

TAGS

Thực hiện Nghị quyết Trung ương số 18 (khóa XII): Gọn đầu mối, tinh giản biên chế

HÀN GIANG |

Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương số 18 (khóa XII) về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả trên địa bàn tỉnh đạt được những kết quả bước đầu quan trọng; đã hoàn thành sắp xếp tinh gọn đầu mối bên trong các cơ quan, đơn vị gắn với tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Tinh giản biên chế 185 trường hợp trong đợt II năm 2022

A.B |

(QNO) - UBND tỉnh có Quyết định 1717 (ngày 28.6.2022) phê duyệt danh sách cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tinh giản biên chế đợt II năm 2022.

Cấp bổ sung hơn 21 tỷ đồng để các địa phương thực hiện tinh giản biên chế

NAM PHƯƠNG |

(QNO) - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định 1587 về việc bổ sung kinh phí cho các địa phương để thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định 108, Nghị định 113 và Nghị định 143 của Chính phủ.