Quảng Nam tinh giản biên chế 50 trường hợp đợt 2 năm 2023

A.B |

(QNO) - Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 1337 phê duyệt danh sách cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tinh giản biên chế đợt 2 năm 2023 (nghỉ tại thời điểm ngày 1/7/2023).

Theo quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh, có 50 trường hợp tinh giản biên chế đợt này, trong đó 44 trường hợp nghỉ hưu trước tuổi và 6 trường hợp thôi việc ngay.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ kiểm tra, rà soát và chịu trách nhiệm về điều kiện, tiêu chuẩn của 50 trường hợp được xét tinh giản biên chế đợt 2 năm 2023. Đồng thời thông báo cho cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan thực hiện các thủ tục về nghỉ hưu trước tuổi, thôi việc ngay đảm bảo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Sở Tài chính kiểm tra, thẩm định, tham mưu trình UBND tỉnh bố trí kinh phí thực hiện các chế độ, chính sách cho đối tượng tinh giản biên chế đúng quy định.

TAGS

126 trường hợp tinh giản biên chế trong 6 tháng đầu năm

HOÀNG ĐẠO |

(QNO) - Ngày 12/6, UBND tỉnh có báo cáo gửi Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính về kết quả tinh giản biên chế 6 tháng đầu năm 2023.

Chính phủ ban hành quy định mới về tinh giản biên chế

Theo chinhphu.vn |

(QNO) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 29 ngày 3/6/2023 quy định về tinh giản biên chế, có hiệu lực thi hành từ ngày 20/7/2023. Các chế độ chính sách quy định tại Nghị định này được áp dụng đến hết ngày 31/12/2030.