Quảng Nam tinh giản biên chế 56 trường hợp

AN BÌNH |

(QNO) - Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định 1566 phê duyệt danh sách tinh giản biên chế đợt 2 năm 2023 theo Nghị định số 29 (ngày 3/6/2023) của Chính phủ đối với 56 trường hợp.

Trong số 56 trường hợp tinh giản đợt này, có 55 trường hợp nghỉ hưu trước tuổi và 1 trường hợp thôi việc ngay (nghỉ kể từ ngày 1/8 đến hết 31/12/2023).

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ kiểm tra, rà soát và chịu trách nhiệm về điều kiện, tiêu chuẩn đối với 56 trường hợp được xét tinh giản biên chế đợt 2 năm 2023. Thông báo và hướng dẫn cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan thực hiện các thủ tục về nghỉ hưu trước tuổi, thôi việc ngay đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đảm bảo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Sở Tài chính kiểm tra, thẩm định, tham mưu trình UBND tỉnh bố trí kinh phí thực hiện các chế độ, chính sách cho đối tượng tinh giản biên chế đúng quy định.

TAGS

120 trường hợp tinh giản biên chế đợt 1 năm 2023

X.PHÚ |

(QNO) - Sáng nay 20/7, Sở Nội vụ tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Hội nghị được tổ chức trực tiếp với các sở, ban ngành của tỉnh và trực tuyến đến các huyện, thị xã, thành phố.

Quảng Nam tinh giản biên chế 50 trường hợp đợt 2 năm 2023

A.B |

(QNO) - Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 1337 phê duyệt danh sách cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tinh giản biên chế đợt 2 năm 2023 (nghỉ tại thời điểm ngày 1/7/2023).

126 trường hợp tinh giản biên chế trong 6 tháng đầu năm

HOÀNG ĐẠO |

(QNO) - Ngày 12/6, UBND tỉnh có báo cáo gửi Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính về kết quả tinh giản biên chế 6 tháng đầu năm 2023.

Chính phủ ban hành quy định mới về tinh giản biên chế

Theo chinhphu.vn |

(QNO) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 29 ngày 3/6/2023 quy định về tinh giản biên chế, có hiệu lực thi hành từ ngày 20/7/2023. Các chế độ chính sách quy định tại Nghị định này được áp dụng đến hết ngày 31/12/2030.

Quảng Nam tinh giản biên chế 120 trường hợp đợt 1 năm 2023

M.L |

(QNO) - UBND tỉnh vừa có Quyết định 3526 phê duyệt danh sách 120 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tinh giản biên chế đợt 1 năm 2023, trong đó nghỉ hưu trước tuổi 113 người và thôi việc ngay 7 người.