Quế Sơn trang bị kỹ năng sử dụng hệ thống phần mềm một cửa điện tử

PHƯƠNG THUẬN |

(QNO) - Sáng nay 25.7, huyện Quế Sơn phối hợp Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông Quảng Nam trang bị kỹ năng sử dụng hệ thống phần mềm một cửa điện tử, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4, các phần mềm dùng chung của tỉnh cho toàn thể lãnh đạo, công chức viên chức, người lao động và tổ công nghệ cộng đồng trên địa bàn.

Đại biểu được trang bị kỹ năng tiếp nhận, trả kết quả và xử lý hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính trên hệ thống phần mềm một cửa điện tử; hướng dẫn chứng thực điện tử; cách tạo tài khoản “Công dân điện tử” trên cổng dịch vụ công, đăng nhập vào Cổng dịch vụ công tỉnh Quảng Nam và nộp hồ sơ trực tuyến; tra cứu hồ sơ trực tuyến; cách nộp phí, lệ phí trực tuyến...

Qua đó, tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiện đại, thuận lợi cho công tác phối hợp thực hiện công việc trên môi trường mạng; hướng đến chuyển đổi số trong công tác tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan nhà nước trong thời gian đến.

TAGS