Quy định hỗ trợ luân chuyển, điều động cán bộ, công chức: Tiếp thu tối đa để đảm bảo hiệu quả

HÀN GIANG |

Các ý kiến góp ý của cơ quan, đơn vị, địa phương đối với dự thảo Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ luân chuyển, điều động cán bộ, công chức trên địa bàn Quảng Nam được cơ quan soạn thảo giải trình, tiếp thu, đảm bảo cơ chế phát huy hiệu quả, đạt sự đồng thuận chung.

Chính sách dành cho cán bộ cơ sở còn thấp, chưa đảm bảo cuộc sống luôn được cử tri các địa phương kiến nghị đến đại biểu Quốc hội tỉnh. Ảnh: N.Đ
Chính sách dành cho cán bộ cơ sở còn thấp, chưa đảm bảo cuộc sống luôn được cử tri các địa phương kiến nghị đến đại biểu Quốc hội tỉnh. Ảnh: N.Đ

Nhiều góp ý

Lâu nay, các nội dung đề án, dự thảo nghị quyết liên quan đến chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh luôn nhận được sự quan tâm, cho ý kiến góp ý hoàn thiện, kể từ lúc giao nhiệm vụ xây dựng cho đến khi UBND tỉnh trình ra kỳ họp HĐND tỉnh.

Theo Sở Nội vụ, có 25 đơn vị gửi ý kiến góp ý đối với nội dung dự thảo Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ luân chuyển, điều động cán bộ, công chức trên địa bàn Quảng Nam. Đối với các nội dung còn có ý kiến khác nhau được cơ quan, đơn vị, địa phương cho ý kiến góp ý, cơ quan soạn thảo đã nghiêm túc tiếp thu chỉnh sửa và giải trình cụ thể.

Nhiều ý kiến đề nghị nghiên cứu bỏ cụm từ “Để bồi dưỡng chức vụ lãnh đạo, quản lý”. Giải trình nội dung này, Sở Nội vụ khẳng định, dự thảo nghị quyết hướng tới mục đích áp dụng cho đối tượng điều động, luân chuyển để bồi dưỡng chức vụ lãnh đạo, quản lý.

Về chính sách hỗ trợ và kinh phí thực hiện, nhiều ý kiến góp ý cơ quan soạn thảo cần nghiên cứu, tiếp thu ý kiến góp ý của Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị liên quan để hoàn chỉnh dự thảo nghị quyết nhằm đảm bảo tính công bằng, hiệu quả sau khi cơ chế được ban hành. Đồng thời, phù hợp với khả năng cân đối ngân sách địa phương.

Đối với nội dung này, Sở Nội vụ cho biết, đã tiếp thu và báo cáo xin ý kiến của UBND tỉnh. Ngoài ra, kinh phí thực hiện đối với các huyện miền núi hầu hết không có nguồn thu, nên Sở Nội vụ tham mưu theo hướng kinh phí cấp tỉnh hỗ trợ.

Cho ý kiến góp ý vào dự thảo, Sở Tài chính lưu ý, điều kiện ngân sách tỉnh giai đoạn 2023 - 2025 rất khó khăn do Trung ương tăng tỷ lệ điều tiết về ngân sách trung ương từ 14% lên 18%.

Trong khi đó, dự báo thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 - 2025 tăng trưởng không đáng kể (đặc biệt, năm 2023, dự kiến nguồn thu ngân sách nhà nước gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi kinh tế thế giới tiếp tục biến động phức tạp, ảnh hưởng tiêu cực đến sự phục hồi và triển vọng tăng trưởng toàn cầu).

Hằng năm, ngân sách phải dành nguồn lực để bố trí đối ứng 3 chương trình mục tiêu quốc gia và các nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội của HĐND tỉnh đã ban hành với nhu cầu kinh phí rất lớn.

Theo đó, việc cân đối nguồn lực để thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh sẽ gặp khó khăn có thể không đạt được kế hoạch đã đề ra. Hiện nay, HĐND tỉnh, UBND tỉnh đang chỉ đạo các sở, ngành có liên quan rà soát tình hình thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh đã ban hành để xem xét cắt giảm, dừng thực hiện các nghị quyết chậm triển khai, không đạt được mục tiêu đề ra; đồng thời chỉ ban hành nghị quyết mới khi đảm bảo nguồn kinh phí thực hiện.

Ngoài đề nghị tính toán mức hỗ trợ hợp lý, bà Phan Thị Thanh Thảo - Phó Giám đốc Sở Tài chính cũng đặt vấn đề: “Chúng ta nói mục tiêu của chính sách là hỗ trợ cán bộ luân chuyển, điều động có thêm một khoản kinh phí cùng với tiền lương của mình để ổn định cuộc sống, yên tâm công tác khi thay đổi chỗ làm việc. Nhưng khi địa bàn quá hẹp, gần như ở tại chỗ thì đối tượng có được hưởng chính sách này không?”.

Tạo điều kiện ổn định công tác

Tại Kỳ họp thứ 15 của HĐND tỉnh (khóa X) dự kiến diễn ra ngày mai 11/7, UBND tỉnh có tờ trình đề nghị xem xét ban hành cơ chế hỗ trợ cán bộ luân chuyển, điều động cán bộ, công chức trên địa bàn Quảng Nam.

UBND tỉnh khẳng định mục đích xây dựng cơ chế hỗ trợ luân chuyển, điều động nhằm tạo điều kiện ổn định công tác cho cán bộ, công chức được cấp có thẩm quyền luân chuyển, điều động, góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng và hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng; nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức của tỉnh có chất lượng và cơ cấu hợp lý, đủ khả năng lãnh đạo để đưa Quảng Nam trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước vào năm 2030.

Cán bộ, công chức thuộc phạm vi quản lý của tỉnh được luân chuyển, điều động để giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý theo quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, ban thường vụ cấp ủy cấp huyện nhằm bồi dưỡng chuyên môn và kỹ năng lãnh đạo, quản lý.

Bao gồm: cán bộ, công chức được luân chuyển, điều động từ tỉnh về các huyện, thị xã, thành phố và ngược lại; từ huyện, thị xã, thành phố này sang huyện, thị xã, thành phố khác; từ huyện, thị xã, thành phố về xã, phường, thị trấn và ngược lại; từ xã, phường, thị trấn này sang xã, phường, thị trấn khác.

Theo tờ trình của UBND tỉnh, cơ chế không áp dụng đối với các trường hợp cán bộ, công chức luân chuyển, điều động ở các cơ quan ngành dọc trung ương đóng trên địa bàn tỉnh.

Cán bộ, công chức công tác ở trung ương luân chuyển, điều động về tỉnh. Đối tượng điều động, chuyển đổi vị trí công tác theo Quy định số 455 ngày 22/2/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và đối tượng điều động do nhu cầu cá nhân, do không trúng cử chức danh bầu cử ở địa phương, do sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã.

Bà Trần Thị Kim Hoa - Giám đốc Sở Nội vụ nói, trong dự thảo nghị quyết đã quy định khoảng cách từ nơi thường trú đến nơi được điều động, luân chuyển đến từ 10km trở lên được hỗ trợ sinh hoạt phí và từ 20km trở lên được hỗ trợ tiền thuê nhà (nếu nơi chuyển đến không có hoặc không bố trí được nhà ở công vụ).

Thời gian được hưởng chính sách không quá 36 tháng. Cán bộ, công chức luân chuyển, điều động sau ngày nghị quyết này có hiệu lực thi hành được hưởng hỗ trợ kể từ ngày có quyết định luân chuyển, điều động và kết thúc khi được cấp có thẩm quyền điều động, bố trí công tác khác hoặc có quyết định bố trí ổn định công tác ở địa phương, đơn vị (nơi đã luân chuyển, điều động đến).

Trường hợp, cán bộ, công chức được luân chuyển, điều động trước ngày nghị quyết này có hiệu lực và hiện vẫn đang công tác tại cơ quan, địa phương được luân chuyển, điều động đến thì được hưởng hỗ trợ kể từ ngày nghị quyết có hiệu lực thi hành.

“Cán bộ, công chức luân chuyển, điều động thuộc đối tượng áp dụng chính sách quy định tại nghị quyết này, đồng thời thuộc đối tượng áp dụng chính sách về luân chuyển, điều động quy định tại văn bản khác thì chỉ được hưởng một chính sách cao nhất” - bà Hoa nói.

TAGS