Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2021

NAM PHƯƠNG |

(QNO) - UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch 3854 về rà soát, đánh giá thủ tục hành chính (TTHC) năm 2021.

Kế hoạch nhằm kịp thời phát hiện để sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, hủy bỏ hoặc đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, hủy bỏ các TTHC không cần thiết, không phù hợp, không đúng quy định; cắt giảm chi phí và thời gian thực hiện TTHC; góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước đối với người dân, doanh nghiệp trong tổ chức thực hiện TTHC trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh yêu cầu công tác rà soát, đánh giá TTHC phải được thực hiện một cách đồng bộ, có trọng tâm, đạt chất lượng và đảm bảo tiến độ đề ra. Kết quả rà soát phải cụ thể, thiết thực trên cơ sở tiếp thu ý kiến của các tổ chức, cá nhân có liên quan trong quá trình thực hiện TTHC; phân tích rõ các nội dung còn hạn chế, bất cập của từng TTHC để kiến nghị các phương án đơn giản hóa TTHC phù hợp.

TAGS