Sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019 - 2021: Ghi nhận từ cơ sở (bài 2)

NGUYÊN ĐOAN - THÀNH CÔNG |

Trước những băn khoăn, ý kiến khác về việc sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp xã, chính quyền các địa phương đã chủ động giải thích, phân tích rõ chủ trương, cách làm; đồng thời tổ chức lấy ý kiến rộng rãi, thận trọng trong việc xây dựng đề án đảm bảo sự đồng thuận cao của nhân dân.

Đảng ủy xã Quế Thọ (Hiệp Đức) họp lấy ý kiến góp ý của cán bộ các thôn về phương án sáp nhập một phần diện tự nhiên, dân số của xã về thị trấn Tân An, trước khi tổ chức họp lấy ý kiến nhân dân. Ảnh: C.Đ
Đảng ủy xã Quế Thọ (Hiệp Đức) họp lấy ý kiến góp ý của cán bộ các thôn về phương án sáp nhập một phần diện tự nhiên, dân số của xã về thị trấn Tân An, trước khi tổ chức họp lấy ý kiến nhân dân. Ảnh: C.Đ
 

Giải thích rõ cho dân hiểu

Tại Kỳ họp thứ 10 vừa qua, tất cả đại biểu HĐND huyện Quế Sơn thống nhất biểu quyết thông qua Đề án thành lập xã Quế Mỹ trên cơ sở hợp nhất toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của xã Quế Cường (diện tích 12,34km2; dân số 3.947 người) và xã Phú Thọ (diện tích 27,11km2; dân số 5.483 người).

Trước đó, kết quả lấy ý kiến các ĐVHC thuộc diện sắp xếp, hợp nhất đã nhận được sự đồng thuận, nhất trí của cử tri của hai xã Quế Cường (đạt tỷ lệ 75%) và xã Phú Thọ (đạt tỷ lệ 79%) đồng ý so với tổng số cử tri được lấy ý kiến.

Ông Lê Tấn Trung - Bí thư Huyện ủy Quế Sơn chia sẻ, còn có ý kiến khác nhau về vấn đề sáp nhập ĐVHC cấp xã là do việc giải thích chủ trương, cách làm chưa đến nơi đến chốn cho bà con cử tri hiểu.

Sau khi có kết quả lấy ý kiến cử tri, với tư cách là người lãnh đạo cao nhất của địa phương, ông Trung đã trực tiếp xuống cơ sở, tổ chức cuộc họp tại thôn Xuân Lư vào ban đêm để tạo điều kiện cho nhân dân tham gia.

“Tôi đã trao đổi với cử tri, phân tích rõ về chủ trương, cách làm của huyện, xã. Đồng thuận cao về chủ trương sắp xếp, hợp nhất xã Quế Cường với xã Phú Thọ thành lập xã Quế Mỹ, nhưng về cách làm, bà con thôn Xuân Lư có nguyện vọng được sáp nhập thôn này về xã Hương An để việc sinh hoạt, đi lại, giải quyết thủ tục hành chính được thuận lợi hơn” - ông Trung nói.

Theo ông Trung, huyện và xã ghi nhận nguyện vọng chính đáng này nhưng thực hiện ở thời điểm nào là vấn đề cần đặt ra. Bởi hiện nay theo chủ trương của huyện và tỉnh, xã Hương An phải phát triển lên thị trấn, cùng với thị trấn Đông Phú trở thành hai vùng động lực tạo sự phát triển toàn diện về kinh tế - xã hội huyện. Huyện cùng với tỉnh làm việc với Trung ương bảo vệ đề án xây dựng Hương An thành thị trấn; nếu thực hiện theo nguyện vọng của bà con cử tri thì phải lập lại đề án, đánh giá lại từng tiêu chí của một thị trấn, tiến trình thành lập thị trấn Hương An sẽ chậm lại, có thể không đạt được như định hướng đề ra.

Sau buổi tiếp xúc, trước mắt bà con thôn Xuân Lư đồng thuận với việc cùng toàn xã Phú Thọ hợp nhất với xã Quế Cường. Sau này, khi xã Hương An được nâng cấp lên thị trấn, theo lộ trình phát triển huyện sẽ xin tỉnh chủ trương mở rộng quy hoạch thị trấn Hương An về phía tây. Khi đó Hương An không chỉ sáp nhập thêm thôn Xuân Lư mà còn nhiều địa bàn khác, phương án này rất dễ chấp nhận vì không phát sinh ĐVHC mới, mà quy mô của thị trấn lớn lên, đáp ứng yêu cầu phát triển. Đây là việc làm không chỉ để đạt được cả trước mắt mà còn phù hợp về lâu dài.

“Khi sáp nhập, bà con Xuân Lư sẽ gặp khó khăn tạm thời, nhưng hoàn toàn có thể khắc phục được bởi giao thông đã thuận lợi. Còn trường học, cơ quan thôn, chợ búa không thay đổi, mọi sinh hoạt vẫn diễn ra bình thường... Theo đề án của huyện, các địa phương sẽ không phải điều chỉnh ĐVHC nhiều lần, đồng thời đáp ứng thời gian để tổ chức Đại hội Đảng bộ cấp xã vào đầu năm 2020” - ông Trung nói.

Tính toán giảm sự xáo trộn

Thực hiện theo chủ trương, Nông Sơn xây dựng đề án sắp xếp, hợp nhất toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của xã Quế Phước và xã Quế Ninh để thành lập ĐVHC xã mới với diện tích 61,61km2, dân số 4.847 người.

Đánh giá cụ thể về các tác động tích cực và tiêu cực của việc sắp xếp này, UBND huyện Nông Sơn cho rằng sẽ giảm được một ĐVHC cấp xã, làm giảm số lượng cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách cấp xã, giúp tinh giản bộ máy, tiết kiệm chi cho ngân sách, góp phần vào cải cách chính sách tiền lương, nâng cao đời sống cho cán bộ, công chức và nâng cao chất lượng, trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã. Bên cạnh đó giảm bớt áp lực về biên chế, quỹ tiền lương, tạo điều kiện để chi đầu tư phát triển.

Ông Mai Văn Bảy - Trưởng phòng Nội vụ huyện Nông Sơn cho biết, cử tri hai xã thống nhất rất cao với đề án sắp xếp, hợp nhất toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của xã Quế Phước và Quế Ninh để thành lợp ĐVHC xã mới. Cụ thể, cử tri xã Quế Phước đồng ý với tỷ lệ 88% và cử tri xã Phước Ninh đồng ý đạt 98%. Việc bố trí cán bộ, công chức đơn vị xã mới được thực hiện theo Nghị định số 34/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định đối với cán bộ, công chức cấp xã, ở thôn, tổ dân phố và Quyết định số 2532/QĐ-UBND ngày 7.8.2019 của UBND tỉnh Quảng Nam về giao số lượng cán bộ, công chức cấp xã.

“Riêng đối với số cán bộ, công chức cấp xã bố trí nhiều hơn quy định sẽ xin cơ chế của cấp trên để có giải pháp, lộ trình sắp xếp, bố trí hợp lý theo hướng: điều động đến các ĐVHC cấp xã khác (nếu còn biên chế). Chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức, viên chức cấp huyện đối với những người đủ điều kiện. Đồng thời vận động nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ hưởng chế độ chính sách dôi dư theo quy định; giải quyết thôi việc đối với các trường hợp không đủ tiêu chuẩn theo quy định” - ông Bảy nói.

Đối với huyện Hiệp Đức, việc xây dựng đề án sắp xếp các ĐVHC cấp xã đã được thực hiện thận trọng, lấy ý kiến góp ý rộng rãi, nhiều lần trong cán bộ, đảng viên và cử tri các xã.

Ông Nguyễn Văn Nam - Phó Chủ tịch UBND huyện Hiệp Đức cho biết, huyện nhận thấy hai xã Hiệp Thuận và Hiệp Hòa không đảm bảo tiêu chí nên chủ trương sáp nhập, tỷ lệ phiếu của bà con rất cao, dự kiến lấy lại tên gọi xã cũ là Quế Tân Bắc. Phương án sáp nhập một phần diện tích tự nhiên và dân số của xã Quế Thọ vào thị trấn Tân An gặp vướng, do cách đây 6 tháng đã thực hiện sáp nhập thôn một lần, người dân đã về thôn mới, điều chỉnh các loại giấy tờ, nay tiếp tục xé lẻ ra lại để sáp nhập về thị trấn sẽ làm mất ổn định. Nhưng chỗ vướng nhất hiện nay, là địa giới hành chính thị trấn Tân An khi tính toán mở rộng về xã Quế Thọ. Theo phương án của tỉnh, huyện đề xuất mở rộng về phía đông và qua 2 lần khảo sát, ranh giới vẫn chưa được rõ ràng, nên cần phải xác định rõ.

“Khi sáp nhập một phần của xã Quế Thọ thì Tân An đủ tiêu chí về diện tích, nhưng chưa đủ về dân số. Tuy nhiên, theo định hướng phát triển đô thị thì xu hướng dân số cơ học sẽ tăng lên. Địa phương xem xét, cân nhắc nhiều yếu tố để giảm bớt sự xáo trộn do việc sắp xếp, hợp nhất ĐVHC xã gây ra. Do truyền thống lịch sử, tâm tư nên cũng cần thời gian để người dân hiểu và chia sẻ, vì chủ trương chung. Mặt khác, thực hiện đề án của huyện, 80 cán bộ, công chức và 62 cán bộ không chuyên trách cần phải điều tiết, bố trí phù hợp. Hiện nay chính sách đối với các đối tượng nghỉ do dôi dư chưa có nên địa phương đang lúng túng, đây cũng là cái vướng mắc hiện nay” - ông Nam tâm sự.

HĐND huyện Hiệp Đức thống nhất sắp xếp, thành lập hai xã Quế Tân Nam và Quế Tân Bắc

Chiều 30.9, HĐND huyện Hiệp Đức tổ chức Kỳ họp thứ 16 (bất thường) khóa VII nhằm xem xét, thảo luận và thông qua Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019 - 2021 trên địa bàn huyện.

Theo đó, tất cả đại biểu HĐND huyện có mặt đã biểu quyết thống nhất chủ trương sắp xếp, hợp nhất toàn bộ diện tích, dân số xã Quế Bình với xã Quế Lưu để thành lập xã Quế Tân Nam; thực hiện hợp nhất toàn bộ diện tích, dân số xã Hiệp Hòa với xã Hiệp Thuận để thành lập xã Quế Tân Bắc; đồng thời giữ nguyên thị trấn Tân An, điều chỉnh một phần diện tích tự nhiên và dân số của xã Quế Thọ gồm toàn bộ thôn Hóa Trung cùng một phần thôn Mỹ Thạnh để sáp nhập vào thị trấn Tân An.

Trước đó, theo kết quả lấy ý kiến của cử tri các địa phương đối với dự thảo đề án này, thị trấn Tân An có 96,92% cử tri đồng ý; xã Quế Thọ có 79,3% cử tri đồng ý; tương tự, tỷ lệ này của xã Hiệp Hòa là 98,7% và xã Hiệp Thuận là 92,1%; trong khi đó, có 50,8% cử tri xã Quế Lưu và 78,6% cử tri xã Quế Bình đồng ý với đề án sắp xếp của huyện. (NGUYÊN ĐOAN)

------------------

Bài cuối: Đánh giá kỹ lưỡng tác động

TAGS

Sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019 - 2021: Ghi nhận từ cơ sở (bài 1)

NGUYÊN ĐOAN - THÀNH CÔNG |

Theo phương án tổng thể được Bộ Nội vụ thống nhất, Quảng Nam có 4 xã phải thực hiện sắp xếp lại do không đủ tiêu chuẩn về diện tích và dân số gồm xã: Quế Phước (Nông Sơn); xã Quế Cường (Quế Sơn); xã Quế Bình, thị trấn Tân An (Hiệp Đức). Ngoài ra, có 2 xã Hiệp Hòa và Hiệp Thuận (không thuộc trường hợp phải sáp nhập do thiếu cả 2 tiêu chí) nhưng thuộc diện khuyến khích sáp nhập theo Nghị quyết 37-NQ/TW của Bộ Chính trị; Nghị quyết 653/2019/UBTVQH; UBND huyện Hiệp Đức cũng đề nghị sáp nhập trong giai đoạn này. Như vậy, sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 - 2021, Quảng Nam còn 240 xã, giảm 4 xã so với hiện tại.