Sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã là phù hợp với thực tiễn

NGUYÊN ĐOAN |

Sáng 16.12, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Lê Văn Dũng chủ trì cuộc giám sát chuyên đề “Việc thực hiện các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019-2021” trên địa bàn huyện Nông Sơn. Tham gia cuộc giám sát có các aĐBQH Dương Văn Phước - Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Phan Thái Bình - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Đặng Thị Bảo Trinh - Bí thư Thị đoàn Điện Bàn.

 
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh giám chuyên đề tại huyện Quốc Sơn chiều ngày 16.12.

Thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019-2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Nông Sơn nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của xã Quế Phước và xã Quế Ninh thành lập xã Ninh Phước.

Sau khi sắp xếp, xã Ninh Phước đạt tiêu chuẩn về diện tích nhưng không đạt chuẩn về dân số (đạt 96,4%). Liên quan đến nhân sự, UBND huyện đã bố trí, sắp xếp và giải quyết chế độ, chính sách cho 11 trường hợp; đến nay còn 23 cán bộ, công chức dôi dư.

Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lê Văn Dũng đánh giá cao việc tập trung triển khai sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của huyện Nông Sơn; nỗ lực khắc phục khó khăn ban đầu sau khi sắp xếp, từng bước xây dựng tổ chức đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, phát huy vai trò nòng cốt trong thực hiện nghị quyết và các nhiệm vụ chính trị tại địa phương; phát triển kinh tế - xã hội, ổn định được tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn ở đơn vị hành chính xã mới. Việc sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã là phù hợp với thực tiễn và yêu cầu về tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế.

Chỉ ra các mặt còn khó khăn, vướng mắc, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lê Văn Dũng đề nghị cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội huyện Nông Sơn tập trung làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền. Qua đó tạo nhận thức đầy đủ trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn về những ưu điểm, mặt tích cực đạt được sau 2 năm thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019-2021.

Chỉ đạo, lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng ở đơn vị hành chính mới, chăm lo tốt quyền lợi, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Tập trung xây dựng hệ thống chính trị thật sự trong sạch vững mạnh, nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, phát huy vai trò nòng cốt lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Đặc biệt, việc giải quyết cán bộ, công chức dôi dư còn chậm, cần có giải pháp quyết liệt hơn, có văn bản giải thích rõ lý do giải quyết chậm để ngành chức năng tỉnh có cơ sở thẩm định tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến, UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết…

* Chiều cùng ngày, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Dương Văn Phước chủ trì cuộc giám sát “Việc thực hiện các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019-2021” trên địa bàn huyện Quế Sơn. Tham gia cuộc giám sát có các ĐBQH Phan Thái Bình - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Đặng Thị Bảo Trinh - Bí thư Thị đoàn Điện Bàn.

Thực hiện Nghị quyết 863 ngày 10.1.2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quế Sơn tiến hành khảo sát, xây dựng đề án sắp xếp hợp nhất xã Quế Cường và Phú Thọ để thành lập xã mới Quế Mỹ. UBND huyện Quế Sơn cho biết, sau gần 2 năm thành lập, xã mới Quế Mỹ đã đi vào hoạt động ổn định, về đích nông thôn mới ngay trong năm 2020.

Bộ máy hành chính giảm còn 21 cán bộ, công chức (giải quyết 22 biên chế dôi dư sau khi sắp xếp)… Những thành công bước đầu này tạo tiền đề cho sự phát triển chung của toàn xã trong thời gian đến.

Tại cuộc giám sát, UBND huyện Quế Sơn kiến nghị Trung ương, tỉnh cần khuyến khích cơ chế tài chính, hỗ trợ phát triển hạ tầng ở đơn vị hành chính mới; có chế độ, chính sách hỗ trợ thêm để tạo sự khích lệ cho cán bộ dôi dư nói riêng và cán bộ nói chung tại xã sáp nhập vì khối lượng công việc nhiều hơn…

TAGS