Sở Giao thông vận tải, Cục Thuế và TP.Tam Kỳ dẫn đầu chỉ số cải cách hành chính

AN BÌNH |

(QNO) - Ngày 21.7.2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định 2031 phê duyệt và công bố chỉ số cải cách hành chính (CCHC) của sở, ban ngành, cơ quan ngành dọc cấp tỉnh và UBND huyện, thị xã, thành phố năm 2020.

Kết quả đánh giá, xếp hạng chỉ số CCHC các sở, ban, ngành năm 2020
Kết quả xếp hạng chỉ số CCHC các sở, ban ngành năm 2020. Ảnh: A.B

Khối sở, ban ngành: Sở Giao thông vận tải xếp vị trí thứ nhất, chỉ số CCHC đạt 92,99%; các vị trí thứ 2, 3 lần lượt thuộc về Sở Tư pháp, Sở LĐ-TB&XH; xếp cuối cùng là Sở Tài nguyên và môi trường, đạt 78,77%.

Khối cơ quan ngành dọc cấp tỉnh: Dẫn đầu là Cục Thuế tỉnh, đạt 96,88%; các vị trí tiếp theo lần lượt là Cục Hải quan tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Công an tỉnh và Bảo hiểm xã hội tỉnh.

Kết quả xếp hạng chỉ số CCHC cơ quan ngành dọc cấp tỉnh năm 2020
Kết quả xếp hạng chỉ số CCHC cơ quan ngành dọc cấp tỉnh. Ảnh: A.B

Khối huyện, thị xã, thành phố: Xếp vị trí đầu tiên là TP.Tam Kỳ, đạt 84,79%; vị trí cuối cùng là huyện Tây Giang, đạt 65,27%.

Kết quả xếp hạng chỉ số CCHC các huyện, thị xã, thành phố năm 2020
Kết quả xếp hạng chỉ số CCHC các huyện, thị xã, thành phố. Ảnh: A.B

UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban ngành, cơ quan ngành dọc cấp tỉnh, chủ tịch UBND cấp huyện trực tiếp chỉ đạo xây dựng, ban hành kế hoạch cải thiện chỉ số CCHC của cơ quan, đơn vị, địa phương trong năm 2021 và những năm tiếp theo. Trong đó có giải pháp cụ thể khắc phục hạn chế của đơn vị, địa phương được nêu tại báo cáo chỉ số CCHC năm 2020.

TAGS